SEN4406 Advances in Web ProgrammingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN4406 Web Programlamada Gelişmeler Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TAMER UÇAR
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi TAMER UÇAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders; JSF Temelleri, ad alanları, belge türü tanımları, geçişli stil sayfaları, JSF ifadeleri, XML stil sayfaları, dil dönüşümleri, JSF navigasyon modeli ve bileşen geliştirmeyi kapsar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. JSF ve istek işlemeyi analiz eder
2. Facelets görüş beyanını analiz eder
3. Managed beans ve ifade dilini tanımlar
4. Navigasyon modelini tanımlar
5. Kullanıcı arabirimi bileşeni modelini tanımlar
6. Veri dönüşüm, doğrulama ve olay modelini analiz eder
7. Özel kullanızı arayüzü (UI) bileşeni geliştirir ve Ajax etkileşimlerini analiz eder
8. Kullanıcı arayüzü olmayan özel bileşen geliştirmeyi analiz eder
9. JSF kullanarak güvenli gelişimi tanımlar

Dersin İçeriği

Dersin içeriği javaserver faces temelleri, jsf işleme isteği yaşam döngüsü, facelets profil deklarasyonu dili, managed beans ve jsf ifade dili, navigasyon modeli, kullanıcı arayüzü bileşen modeli, veri dönüştürme ve doğrulama, jsf olay modeli, özel ui bileşenleri tasarlama, jsf ve ajax, arayüzü olmayan özel bileşenler tasarlama, java server faces uygulamaları güvenliği konularından oluşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) JavaServer Faces (JSF) mimarisine giriş.
2) JSF istek (request) işleme yaşam döngüsünün analiz edilmesi.
3) Facelets View Declaration diline giriş.
4) Managed Bean objelerinin ve JSF Expression Language dilinin incelenmesi.
5) Navigation Model yapısının incelenmesi.
6) User Interface Component Model yapısının analiz edilmesi.
7) JSF'de veri dönüşümü ve doğrulanmasının incelenmesi.
8) JSF / Ara Sınav I
9) JSF Event Model yapısının incelenmesi.
10) JSF yapısında özel kullanıcı ara birimi bileşenleri oluşturmak.
11) JSF ile Ajax'ın kullanımı.
12) JSF ile Ajax'ın kullanımı / Ara sınav II
13) JSF yapısında kullanıcı ara birimi bulunmayan özel bileşenler oluşturmak.
14) JavaServer Faces uygulamalarını güvenli hale getirmek.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Will be given weekly.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 5 % 10
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 3 9
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar 5 2 10
Ara Sınavlar 2 15 30
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 115

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek. 4
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek. 4
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek. 2
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek. 3
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek. 1
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek. 4
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek. 2
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek. 3
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek. 4
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek. 3
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek. 4
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.