SEN2022 Software Engineering Analysis and DesignBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN2022 Yazılım Mühendisliği Analiz ve Tasarımı Güz 3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MEHMET ALPER TUNGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrenciler karar verme aşaması için fizibilite analizi uygulayabilmek üzere kapsam belirleme, sorunların tanımı, sistem gereksinimlerinin karşılanması, veri toplama, nesne ve süreç modeli ve alternatif çözüm üretme gibi, bir yazılım sürecinin analiz ve tasarımını gerçekleştirme yeteneğini kazanmış olacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Sistem analizi ve tasarım kavramlarını tarif eder ve bilgi sistemlerinin bileşenlerini tanımlar
2. Sistem geliştirmenin temel aşamalarını tarif eder
3. Proje yönetim araçlarının ve bilgi sistemi problemlerinin çözümü için kullanılan bir dizi sistem analizi yaklaşımını tarif eder
4. Bilgi sistemi sorunlarının kapsamını tanımlar
5. Projeyi tetikleyen sorunların, fırsatların ve direktifleri belirler
6. Fonksiyonel olan ve olmayan sistem gereksinimlerini tanımlar, gerçeği bulma teknikleri uygular
7. Aktör ve kullanım durumlarını tanımlar, içerik ve kullanım durumu diyagramlarını oluşturur
8. Veri modellerini ve UML diyagramlarını oluşturur
9. Bir süreç modelinin yapısını ve temel kavramlarını tanımlar ve içerik veri akışı, olay ve sistem diyagramlarını oluşturur
10. Alternatif sistem çözümlerini tanımlar, fizibilitenin altı türünü tanımlar, maliyet-fayda analizlerini ve sistem önerisi raporunu hazırlar

Dersin İçeriği

Dersin içeriği sistem analizi ve tasarımının temel kavramları, bilgi sistemlerinin bileşenleri, bilgi sistemlerini geliştirme yöntemleri, proje yönetimi, sistem analizi yaklaşımları, kapsam tanımlama evresi, problem analizi evresi, gereksinim analizi evresi, use-case raporlarının hazırlanması, veri modelleme ve analizi, süreç modelleme, fizibilite analizi ve sistem önerisi hazırlama konularından oluşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş
2) Bilgi Sistemlerinin Bileşenleri
3) Sistem Analizi Yaklaşımları
4) Proje Yönetimi
5) Kapsam Tanımlama ve Problem Analizi Evreleri
6) Gereksinim Analizi Evresi
7) Kullanım Diyagramları
8) Kullanım Senaryoları
9) Veri Modelleme ve Analiz
10) Veri Modelleme ve Analiz
11) UML Diyagramları
12) Süreç Modelleme
13) Fizibilite Analizi ve Sistem Önerisi
14) Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Eric J. Braude and Michael E. Bernstein, Software Engineering: Modern Approaches 2ed, John Wiley & Sons, 2011, ISBN 978-0-471-69208-9

Lonnie D. Bentley and Jeffrey L. Whitten, Systems Analysis & Design for the Global Enterprise 7ed, McGraw Hill, 2007, ISBN-13 978-0-07-110766-2
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 10 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.