SEN2022 Software Engineering Analysis and DesignBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN2022 Yazılım Mühendisliği Analiz ve Tasarımı Bahar 3 0 3 7

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MEHMET ALPER TUNGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrenciler karar verme aşaması için fizibilite analizi uygulayabilmek üzere kapsam belirleme, sorunların tanımı, sistem gereksinimlerinin karşılanması, veri toplama, nesne ve süreç modeli ve alternatif çözüm üretme gibi, bir yazılım sürecinin analiz ve tasarımını gerçekleştirme yeteneğini kazanmış olacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Sistem analizi ve tasarım kavramlarını tarif eder ve bilgi sistemlerinin bileşenlerini tanımlar
2. Sistem geliştirmenin temel aşamalarını tarif eder
3. Proje yönetim araçlarının ve bilgi sistemi problemlerinin çözümü için kullanılan bir dizi sistem analizi yaklaşımını tarif eder
4. Bilgi sistemi sorunlarının kapsamını tanımlar
5. Projeyi tetikleyen sorunların, fırsatların ve direktifleri belirler
6. Fonksiyonel olan ve olmayan sistem gereksinimlerini tanımlar, gerçeği bulma teknikleri uygular
7. Aktör ve kullanım durumlarını tanımlar, içerik ve kullanım durumu diyagramlarını oluşturur
8. Veri modellerini ve UML diyagramlarını oluşturur
9. Bir süreç modelinin yapısını ve temel kavramlarını tanımlar ve içerik veri akışı, olay ve sistem diyagramlarını oluşturur
10. Alternatif sistem çözümlerini tanımlar, fizibilitenin altı türünü tanımlar, maliyet-fayda analizlerini ve sistem önerisi raporunu hazırlar

Dersin İçeriği

Dersin içeriği sistem analizi ve tasarımının temel kavramları, bilgi sistemlerinin bileşenleri, bilgi sistemlerini geliştirme yöntemleri, proje yönetimi, sistem analizi yaklaşımları, kapsam tanımlama evresi, problem analizi evresi, gereksinim analizi evresi, use-case raporlarının hazırlanması, veri modelleme ve analizi, süreç modelleme, fizibilite analizi ve sistem önerisi hazırlama konularından oluşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş
2) Bilgi Sistemlerinin Bileşenleri
3) Sistem Analizi Yaklaşımları
4) Proje Yönetimi
5) Kapsam Tanımlama ve Problem Analizi Evreleri
6) Gereksinim Analizi Evresi
7) Kullanım Diyagramları
8) Kullanım Senaryoları
9) Veri Modelleme ve Analiz
10) Veri Modelleme ve Analiz
11) UML Diyagramları
12) Süreç Modelleme
13) Fizibilite Analizi ve Sistem Önerisi
14) Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Eric J. Braude and Michael E. Bernstein, Software Engineering: Modern Approaches 2ed, John Wiley & Sons, 2011, ISBN 978-0-471-69208-9

Lonnie D. Bentley and Jeffrey L. Whitten, Systems Analysis & Design for the Global Enterprise 7ed, McGraw Hill, 2007, ISBN-13 978-0-07-110766-2
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 10 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek. 5
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek. 5
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek. 2
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek. 2
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek. 2
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek. 2
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek. 4
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek. 4
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek. 5
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek. 2
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek. 2
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek. 4
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.