COP4436 Samsung – Advanced Application Development For Android DevicesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4436 Samsung - Android Cihazlarda İleri Uygulama Geliştirme Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. TAŞKIN KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu kurs web servisleri multithreading, gelişmiş veritabanı uygulamaları, çoklu ortam işlemleri, broadcast mekanizması ve harita servisleri konularını kapsar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Web Servislerine giriş, Harita Services, MultiMedia Operations
II. Tablı pencereler, Multithreading’e giriş
III. AsyncTask sınıfı, Broadcast Mekanizması
IV. Geliştirici servis uygulamaları
V. Gelişmiş veritabanı kullanımı, Facebook ile entedrasyon
VI. İçerik sağlayıcıları kullanmak
VII. İşletim sistemi yeteneklerine erişmek

Dersin İçeriği

I. Web Servislerine giriş
II. Gelişmiş web servisleri
III. Tablı pencereleri kullanmak
IV. Multithreading’e giriş
V. Gelişmiş Multithreading
VI. AsyncTask Sınıfı
VII. MultiMedia işlemleri
VIII. Broadcast mekanizması
IX. Harita servislerini kullanmak
X. Geliştirici servis uygulamaları
XI. Gelişmiş veritabanı kullanımı
XII. Facebook ile enterasyon
XIII. İçerik sağlayıcıların kullanımı
XIV. İşletim sistemi yeteneklerine erişmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1st Week: Web Servislerine giriş
2) Gelişmiş web servisleri
3) Tablı pencereleri kullanmak
4) Multithreading’e giriş
5) Gelişmiş Multithreading
6) AsyncTask Sınıfı
7) MultiMedia işlemleri
8) Yayın mekanizması
9) Harita servislerini kullanmak
10) Geliştirici servis uygulamaları
11) Gelişmiş veritabanı kullanımı
12) Facebook ile enterasyon
13) İçerik sağlayıcıların kullanımı
14) İşletim sistemi yeteneklerine erişmek

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Nizar Ogutmen, Profesyonel örnekler ile Android Uygulamaları, 978-605-4205-50-9, 2011
Diğer Kaynaklar: yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 10
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 14 1 14
Uygulama 14 2 28
Proje 1 20 20
Ödevler 14 2 28
Küçük Sınavlar 5 1 5
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 141

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.