COP4435 Samsung – Developing Applications for Android DevicesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4435 Samsung - Android Cihazlarda Uygulama Geliştirme Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. TAŞKIN KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi SELÇUK BAKTIR
Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK AYTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Kursu tamamlayan öğrencilerin Android platform için mobil uygulamalar geliştirebilmelerini sağlamak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Android için uygulama geliştirme teknikleri ve temel konsepti anlamak
II. SDK’yı ve diğer android geliştirme araçlarını kullanabilmek
III. Android OS Kullanan aygıtlarının temel özelliklerini ve yeteneklerini öğrenmek
IV. Java programlama dilinin Android platformu için uygulama geliştirme ile ilişkisini anlamak
V. Farklı tiplerdeki Android uygulamaları ve servisleri için ihtiyaç duyulan ek kaynaklar ve güvenlik bilgileri nasıl elde edilir. (Haritalar, SMS, Elektronik Posta, vs.)
VI. SQLite veritabanı özellikleri ile nasıl çalıştığını anlamak.
VII. Android uygulamaları Android Market’te nasıl yayınlanır.

Dersin İçeriği

Android uygulama temelleri, Kullanıcı Arabirimi oluşturmak, Kullanıcı arabirimi ile etkileşim, Aktivite yaşam döngüsünün yönetimi, SQLite veritabanının kullanımı, Sistem yanıtlarının bakımı, Internet üzerinden veri alışverişi, Kullanıcı deneyimi geliştirilmesi, Uygulamaları yayınlama

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Android Platformuna giriş
2) Android uygulama temelleri
3) Android uygulama temelleri
4) Kullanıcı Arabirimi oluşturmak
5) Kullanıcı girişlerinin işlenmesi
6) Kullanıcı arabirimi ile etkileşim
7) Aktivite yaşam döngüsünün yönetimi
8) Persisting uygulama verileri
9) Saklama opsiyonlarının seçimi
10) SQLite veritabanının kullanımı
11) Sistem yanıtlarının bakımı
12) Internet üzerinden veri alışverişi
13) Kullanıcı deneyimi geliştirilmesi
14) Uygulamaları yayınlama

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Zigurd Mednieks, Laird Dornin, G. Blake Meike, Masumi Nakamura, Programming Android ,
Murat Önder-Ahmet Oğuz Mermerkaya, Merhaba Android
Diğer Kaynaklar: None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 10 % 10
Ödev 10 % 10
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 28
Laboratuvar 14 14
Uygulama 14 28
Sunum / Seminer 1 20
Ödevler 14 28
Küçük Sınavlar 5 5
Ara Sınavlar 2 4
Final 1 2
Toplam İş Yükü 129

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.