COP4433 Yapı Kredi Bank - Use of Information Technologies in FinanceBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4433 Yapı Kredi Bankası - Finansta Bilgi Teknolojileri Kullanımı Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrenciler Yapı Kredi IT Yönetim ekibinin kıdemli üyelerinden ders alacaklar. Her ders farklı bir konuyu ele alacak ve öğretim üyesi kendi deneyimlerini konunun teorik temelleri ile paylaşacaktır.
Öğrenciler, bu teorik bilgilerin, yüksek erişilebilirlik ve güvenlikle bilgisayar sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, yönetmek ve işletmek için nasıl kullanıldıklarını öğreneceklerdir.
Öğrenciler bir bilgisayar mühendisi tarafından bir BT departmanında çalışılabilecek farklı roller hakkında bilgi edinecek ve bilgi sağlayacaktır. Örnekler iş analisti, yazılım geliştiricisi, ağ mühendisi, veritabanı yöneticisi, proje yöneticisi vb. Bu bilgi başarılı bir meslek kariyerini kurmalarına yardımcı olacaktır.
Öğrenciler, bilgisayar mühendislerinin iş devamlılığını ve büyümeyi ("BT'yi etkinleştirmek" anlamına gelir) nasıl desteklediğini ve bir işletmenin teknolojik yeniliklerden ("IT sürüşü") rekabet avantajını nasıl kazanabileceğini görecektir.
Ders şimdiye kadar alınan teorik derslerle birlikte akademik araştırmanın nasıl teknolojiler yarattığını, yeni ürünlerin veya uygulamaların nasıl doğduğunu ve olgunlaştığını, gerçek hayat problemlerini ve iş ihtiyaçlarını nasıl çözdüklerini göstermek için yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda bu derste yenilikçi teknolojilerin sektörel uygulamalarını inceleyecekler, kendi iş fikirlerini hazırlamayı, sunmayı, girişimcilik ile ilgili temel kavramları da öğreneceklerdir. Kendi projelerini, iş fikirlerini, uygulamalarını teknoloji transferi yolu ile sanayide kullanılabilecek nihai bir ürüne dönüştürürken izleyecekleri adımları, bunlarla ilgili hangi teknolojik inovasyon yaklaşımlarının ve desteklerinin olduğu hakkında bilgilendirileceklerdir. Aynı zamanda iş fikri ile ilgili pazar araştırması yapma, finansal planlama, üretim süreçlerinin planlanması ve de etkili sunum ve PR teknikleri hakkında fikir sahibi olacaklardır. Girişimcilik ve teknolojik inovasyonda fikri ve mülki hakların nasıl korunacağı, hukuki temeller hakkında da öğrenme ve tartışma fırsatı elde edeceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu ders 4. sınıf Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği öğrencileri için hazırlanmıştır. Bununla birlikte, Mühendislik Fakültesi'nin diğer bölümlerindeki öğrenciler de dersi alabilirler. Bu ders Yapı Kredi Bankası Bilgi İşlem Departmanı tarafından sunulacaktır. Tüm derslere Bilgisayar Mühendisliği bölümünden bir öğretim üyesi katılır. Beklenen faydalar aşağıdaki gibi çok boyutludur:
- Mezun olan mühendisler profesyonel iş için çok daha hazır olacaklardır
- Gerçek hayat problemlerine ve iş ihtiyaçlarına yönelik akademik araştırmaları (tez dahil) yönlendirmek
- Yeni teknolojilerin uygulaması olarak oluşan yeni sanayi projeleri yaratmak
- Girişimcilik ve inovasyon ile ilgili temel kavramları bilmek
- Teknoloji ve mühendislikte yeni iş fikri geliştirme ve iş kurma potansiyelini oluşturmak
- Inovatif iş fırsatlarını belirleyip bu fırsatları çeşitli sektörlerde uygulayabilecek özellikleri geliştirmek
- İş Fikri ile ilgili iş planı ve iş modeli oluşturma, Pazar araştırması yapma, finansal planlama konularında fikir sahibi olmak

Dolayısıyla bu ders, sanayi-akademik ortaklığımızdaki faaliyetlerimize bir diğer önemli katkı olacaktır.

Dersin İçeriği

Bilgi teknolojisinin finans alanında birçok kullanımı vardır. Ticari finansal araçlardan, bankacılık işlemlerinin kayıtlarına, müşteri bilgilerinin istatistiksel analizine kadar, bilgisayar teknolojisi her gün finansal şirketler tarafından kullanılmaktadır. Bu ders, finans ve bankacılık sektörleri ile ilgili BT alanlarına genel bir bakış sunmaktadır. Aynı zamanda, yenilikçi teknolojiler ve ürünler hakkında, teknoloji ve mühendislikte yeni iş fikri geliştirme ve iş kurma konularında temel bilgiler de aktarılacaktır. Bu sayede inovatif iş fırsatlarını belirleyip bu fırsatları çeşitli sektörlerde uygulayabilmek için gerekli konular da öğretilecek ve tecrübe paylaşımı yapılacaktır. Ders, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi ve Yapı Kredi Bilgi Teknolojileri bölümü ile koordineli olarak verilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Uygulama geliştirme projeleri yönetimi
2) Yapı Kredi BT Uygulama geliştirme yöntemi
3) Son kullanıcı için uygulama geliştirme standarları, SDLC
4) DWH: Büyük verileri stratejik değere çevirme
5) Bankalar için BT güvenliği
6) Teknoloji ve Inovasyon ile Ilgili Temel Kavramlar, İş Fikri ve İş Modeli Geliştirme
7) Ürün geliştirme, pazar araştırması, üretim araştırması yapma ve finansal planlama
8) Kredi kartı pazarlamasında iş zekası
9) Kurumsal performans yönetimi: kritik iş zekası uygulamarı
10) Etkili sunum ve tanıtım, iş geliştirme, tedarik zinciri
11) Teknoloji ve Inovasyon hakkında hukuki konular, Fikri ve Mülki Haklar
12) Servis Devamlılığı
13) Bankacılığın geleceği - Teknolojik Perspektif
14) Bir bankanın BT bölümünde kariyer planlaması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: No specific textbook is required.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 5 3 15
Proje 1 20 20
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.