COP4427 Microsoft – Dynamics of CRM ProgrammingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4427 Microsoft - CRM Programlama Dinamikleri Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin hedefleri dört bölümden oluşmaktadır.
1.Uygulama: Birinci Bölüm, Microsoft Dynamics CRM uygulamasını kullanıcı açısından incelemesi oluşturur. Ders kapsamında yer alan uygulama işlevselliği, Temel CRM Navigasyon, Kullanıcı Arayüzü, Outlook İstemcisi, Pazarlama Otomasyonu, Satış Yönetimi, Hizmet Yönetimi ve Hizmet Zamanlama uygulamaları yer almaktadır.
2. Kurulum: İkinci Bölüm öğrencilere Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı nasıl kuracakları ve dağıtacaklarını öğretir. Ders, bir Microsoft Dynamics CRM dağıtımında kullanılan bileşenleri, Microsoft Dynamics CRM'yi başarıyla dağıtmak için gereken donanım ve yazılım gereksinimlerini ve üç temel Microsoft Dynamics CRM bileşeninin kurulum talimatlarını araştırır.
3. Özelleştirme: Üçüncü Bölüm öğrencilere Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı yapılandırma ve özelleştirme araçları sağlar. Yapılandırma konuları, işletme yönetimi işlevlerini kurmayı içerir. Ayrıca, sistem bileşenlerini özelleştirmek için Microsoft Dynamics CRM 4.0 Özelleştirme araçlarının kullanımı konusu ders kapsamı içindedir.
4. Genişletme: Dördüncü Bölüm, öğrencilere Microsoft Dynamics CRM 4.0'ın nasıl genişletilebileceğini anlamaya yönelik bilgi ve becerileri sağlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
CRM, uygulamaları şirketler için gittikçe önem kazanmaktadır. Microsoft Dynamics, CRM işlevselliğini uygulamak için en önemli platformlardan biridir. Dersin öğrenim çıktıları:
- CRM'de kullanılan en son araçları öğrenme,
- Sürekli değişen BT dünyası için gerekli becerilerin kazandırılması.
- Profesyonel hayatlarına bir adım önde başlamalarını sağlayacak bilgi ve becerilerin kazanılması.

Dersin İçeriği

Bu ders, Microsoft Dynamics platformu, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), özelleştirme ve uygulama geliştirme (Asp. Net ve Workflow) hakkında JavaScript ve .Net Tabanlı Dillerle (C #, VB.Net vb.) Dynamics CRM hakkında kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) CRM / Dynamics CRM Tanıtımı
2) Microsoft Dynamics CRM Temelleri (Web, Outlook, Mobil İstemciler)
3) Satış, Pazarlama, Hizmet Yönetimi
4) Microsoft Dynamics CRM Bileşenleri ve Kurulumu
5) Dynamics CRM'yi Yapılandırma (Ticari Birimler, Güvenlik, Roller, Kullanıcılar, Ekip, Kuruluş, MUI)
6) Kişiselleştirme Bölüm I (İçe / Dışa Aktarma, Form, Görünüm, Varlık, Özellik, İlişki)
7) Kişiselleştirme Bölüm II (İçe / Dışa Aktar, Form, Görünüm, Varlık, Özellik, İlişki)
8) Microsoft Dynamics CRM Uzatan Mimari
9) Gelişmiş Platform İşlemleri
10) Özel İş Akışı Etkinlikleri ve Eklentileri
11) Uygulama Etkinliği Programlama ve Entegrasyon
12) ASP .NET Uzantıları Oluşturma
13) Projeler
14) Projeler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Microsoft Dynamics CRM 2016 Unleashed, Book by Marc J. Wolenik, Sams Publishing, 2016
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Küçük Sınavlar 1 % 20
Projeler 1 % 40
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 40 40
Proje 1 25 25
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü 160

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.