COP4419 Wissen Akademi – Network Systems EngineeringBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4419 Wissen Akademi - Ağ Sistem Mühendisliği Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. TAŞKIN KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerimize bilgisayar ağları ve mobil haberleşme laboratuarımızdaki Cisco kablolu altyapı ekipmanı kullandırmak ve bu konudaki becerilerini artırmaktır. Bu laboratuardaki ekipmanlar Netron Akademisi tarafından sağlanmaktadır. Öğrencilere ağ temelleri anahtarlama ve yönlendirme standartlarının yanı sıra el deneyimi kazanarak programlama, kurulumu ve Cisco ağ ekipmanların bakım ve kullanımı hakkında bir çok değerli bilgi edinmeleri sağlanacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Cisco ağ temelleri ekipmanlarını öğrenme
2.Öğrencilerin pratik deneyimlerini artırma
3.Ağ bağlantısı için temel gereksinimleri öğrenme
4.Programlama ve kurulum öğrenmelerini sağlama
5.Ekipmanların bakım ve kullanımı hakkında bilgi kazanımlarını sağlama

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde ;

1)Anahtarlama;
2)Yerel alan ağları;
3)Yönlendirme;
4)Cisco yönlendirici serisi;
5)Cisco anahtarları;
6)Kablosuz ağ güvenliği;
7)Güvenlik duvarları;

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Cisco Catalyst ağ anahtarlarına, Ağ anahtarları temellerine ve MAC adreslerine giriş
2) Ağ anahtarlarının boot prosedürleri, IOS işletim sisteminin nasıl kullanılacağı
3) VLAN, VLAN Kanalları (802.1Q, ISL)
4) STP, VTP ve DTP protokolleri, IP adresleri, IP adres sınıfları
5) Subnetting/supernetting, VLSM / CIDR
6) DHCP, DNS
7) Cisco Yönlendirici Serileri, WAN kartları ve diğer modüller
8) IOS işletim sistemi, Yönlendiricinin şifresinin sıfırlanması
9) Static Yönlendirme, RIPv2 Dynamic Yönlendirme Protokolü, EIGRP Protokolü
10) OSPF Protokolü, Kablosuz Ağ Teknolojileri, Kablosuz Ağ Cihazları
11) SSID, BSSID konseptleri, Kablosuz LAN güvenliği , Ağ içerisinden saldırılar , Ağ dışarısından saldırılar
12) Ağ Güvenlik Kriterleri, Ağ Güvenlik Cihazları, VPN, NAT
13) ACL (Erişim Kontrol Listesi) ile güvenli erişim ve güvenlik duvarları, WAN Temelleri
14) WAN Modülleri, HDLC, PPP, Frame Relay

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: None.
Diğer Kaynaklar: None.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Laboratuar 14 % 20
Ödev 5 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 3 36
Proje 1 20 20
Ödevler 5 4 20
Ara Sınavlar 2 2 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 124

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.