CMP4502 Distributed DatabasesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP4502 Dağıtılmış Veritabanları Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: İletişim paradigmalar: istemci / sunucu protokolleri, uzaktan yordam çağrısı (örneğin, Java RMI), asenkron iletişim ve arızaları ele multicast protokolleri. Dağıtılmış işlem yönetimi gelişmiş eşzamanlılık kontrolü yöntemleri gereçleri. Araştırmacılar ve ticari çözümleri tarafından önerilen algoritmaların analizi. Hata toleransı ve veritabanlarının performansını artırmak için tekniklerin incelenmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Dağıtık bilgi işlem sistemleri, özellikleri ve istenen işlevleri kavrayabilme
2. Dağıtılmış bilgisayar sistemi modelleri ve mimarisi ile aşina olmak
3. Senkronizasyon kavrayabilme
4. Çoğaltma kavrayabilme
5. Adlandırma dağıtılmış kullanabilecektir
6. Hata toleransı kavrayabilme

Dersin İçeriği

1.Giriş
2.DDBMS Mimarisi
3.Dağıtık Veritabanı Tasarımı
4.Semantic Bütünlük Kontrolü
5.Sorgu ayrışma ve veri lokalizasyonu
6. Dağıtık sorgu optimizasyonu
7. Zincir İşlemler
8. Koşut Zamanlılığın Denetimi
9. Güvenilirlik

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: dağıtık DBMS müfredat, yönetim ve ders organizasyonu, genel tanıtım Yok
2) DDBMS Mimarlık: DDBMS mimarisi, ANSI / SPARC standart, küresel, yerel dış ve iç şemalar, DDBMS mimarileri, DDBMS bileşenlerinin tanımı Yok
3) Dağıtık Veritabanı Tasarım: kavramsal tasarım (ne dağıtılmış olabilir, tasarım desenleri), yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya desenler, teknik tasarım (fragmanlar parçalanması, tahsis ve çoğaltma, optimalite, buluşsal yöntemler) Yok
4) Semantik Bütünlük Kontrolü: view yönetimi, güvenlik kontrolü, bütünlük kontrolü Yok
5) Semantik Bütünlük Kontrolü: view yönetimi, güvenlik kontrolü, bütünlük kontrolü Yok
6) Ara sınav Genel Tekrar
7) Sorgu ayrıştırma ve veri localisation: normalizasyon, analiz, fazlalık ortadan kaldırılması, yeniden, HF için azaltma, VF için azaltma Yok
8) Dağıtılmış sorgular Optimizasyonu: temel kavramlar, dağıtılmış maliyet modeli, veritabanı istatistikleri Yok
9) Dağıtılmış sorgular Optimizasyonu: siparişi, sorgu optimizasyonu algoritmaları, Ingres, System R, hill climbing ve semijoins Yok
10) İşlemler: tanım ve örnekler, özellikleri, sınıflandırma, işleme sorunları, yürütme giriş Yok
11) Ara Sınav 2 Genel Tekrar
12) Eşzamanlılık Kontrolü: tanımı, yürütme zamanlamaları, örnekler, kilitleme tabanlı algoritmalar, zaman damgası sipariş algoritması, kilitlenme yönetimi Yok
13) Güvenilirlik: tanımlar, temel kavramlar, yerel kurtarma yönetimi, dağıtık güvenilirlik protokolleri Yok
14) Güvenilirlik: dağıtılmış güvenilirlik protokolleri, 2PC protokolü Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Principles of Distributed Database Systems by M. Tamer Özsu and Patrick Valduriez
Diğer Kaynaklar: None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.