CMP4323 Wireless and Mobile NetworksBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP4323 Kablosuz ve Mobil Ağlar Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: MEHMET ŞÜKRÜ KURAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, kablosuz ve mobil ağ kavramları ve gerçek dünya örnekleri ile protokolleri kapsar. Dersin sonunda, öğrencilerin matematik / mühendislik prensiplerini kullanarak kablosuz ve mobil ağlar ve ilgili problem çözme kabiliyeti kazanmaları amaçlanmıştır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Kablosuz iletişim problemleri için algoritmalar tasarlama becerisi
II. Kablosuz ağlar için test ve izleme programları geliştirme becerisi
III. Kablosuz ağlar için paket boyutu optimizasyon teknikleri tasarlama becerisi
IV. Kablosuz ağların performansını analiz ve değerlendirme becerisi
V. becerisi araç ağlar için iletişim çözümleri tasarlamak için
VI. Yazılım mühendisliği ilkeleri ve profesyonel bir örgütlenme yeteneği ve belge program kodu proje raporları hazırlama becerisi.

Dersin İçeriği

Bu ders, kablosuz ve mobil ağ kavramları ve gerçek dünya örnekleri ile protokolleri kapsar. Dersin sonunda, öğrencilerin matematik / mühendislik prensiplerini kullanarak kablosuz ve mobil ağlar ve ilgili problem çözme kabiliyeti kazanmları amaçlanmıştır.

1. Hafta: Kablosuz ağlara genel bir bakış
2. Hafta: Genişbant İletişim Teknolojileri
3. Hafta: 3G İletişim Teknolojileri
4. Hafta: 4G ve Ötesi
5. Hafta: Kablosuz Yerel Alan Ağları
6. Hafta: Ara Sınav-I
7. Hafta: Yakın Alan İletişimi
8. Hafta: RFID
9. Hafta: Özel Amaçlı Ağlar
10. Hafta: Kablosuz Sensör Ağları
11. Hafta: Ara Sınav-II
12. Hafta: Kablosuz Ağlarda Paket Boyut Optimizasyonu
13. Hafta: Sualtı Akustik ve Yeraltı İletişim
14. Hafta: Araçlar Arası Ağlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Hafta: Kablosuz ağlara genel bir bakış
2) 2. Hafta: Genişbant İletişim Teknolojileri
3) 3. Hafta: 3G İletişim Teknolojiler
4) 4. Hafta: 4G ve Ötesi
5) 5. Hafta: Kablosuz Yerel Alan Ağları
6) 6. Hafta: Ara Sınav-I
7) 7. Hafta: Yakın Alan İletişimi
8) 8. Hafta: RFID
9) 9. Hafta: Özel Amaçlı Ağlar
10) 10. Hafta: Kablosuz Sensör Ağları
11) 11. Hafta: Ara Sınav-II
12) 12. Hafta: Kablosuz Ağlarda Paket Boyut Optimizasyonu
13) 13. Hafta: Sualtı Akustik ve Yeraltı İletişim
14) 14. Hafta: Araçlar Arası İletişim Ağları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. W. Stallings, “Data and Computer Communications,” Prentice Hall, 8th edition, 2007.

Diğer Kaynaklar: 2. I.F. Akyildiz and M.C. Vuran, ''Wireless Sensor Networks,'' John Wiley & Sons, 2010.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 5
Projeler 1 % 25
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 82
Ara Sınavlar 2 6
Final 1 3
Toplam İş Yükü 133

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.