CMP1401 Introduction to Programming (C)Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP1401 Programlamaya Giriş (C) Bahar 2 2 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÖRKEM KAR
Dersi Veren(ler): Arş.Gör. ÇİĞDEM ERİŞ
Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi ERKUT ARICAN
Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Dr. UTKU GÜLEN
Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Prof. Dr. NAFİZ ARICA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu ders C dilinin kodlama imlasını (sintaksını) ve ana kavramlarını öğretmeyi amaçlar. Temel programlama kavramları tartışılacak ve öğrenciler programlama ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek için uygulama deneyimi kazanacaklar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Temel bilgisayar algoritmalarını tasarlama becerisi
II. C programlama dili ilkelerini izleyerek kod geliştirme becerisi
III. Çeşitli Selection yapılarını C programında kullanabilme becerisi
IV. Tekrar yapılarını C programında kullanma becerisi
V. Dizin gibi basit veri yapılarını C programında kullanma becerisi
VI. Bir C programinda fonksiyon tanımlama ve bu fonksiyonları doğru çağırabilme becerisi

Dersin İçeriği

Giriş, değişkenler, operatörler, sabitler, printf, scanf fonksiyonları, veri tipleri, atama, tip dönüştürmeleri, sonra/önce-artırma/azaltma, if, içiçe if, mantıksal operatörler, switch, while, for, do-while döngüleri, içiçe döngüler, break, continue, fonksiyonlar, kapsam, makro yerine koyma, işaretleyiciler, değişken parametreler, dizinler, dizinleri fonksiyonlara geçirme, sıralama ve ikili arama, dosyadan okuma, dosyaya yazma, stringler, çok-boyutlu dizinler, yapılar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, değişkenler, operatörler, sabitler, printf, scanf fonksiyonları
2) Veri tipleri, atama, tip dönüştürmeleri, sonra/önce-artırma/azaltma
3) If, içiçe if, mantıksal operatörler, switch
4) While, for, do-while döngüleri
5) İçiçe döngüler, break, continue
6) Fonksiyonlar, kapsam, makro yerine koyma
7) İşaretleyiciler, değişken parametreler
8) Dizinler, dizinleri fonksiyonlara geçirme
9) Sıralama ve ikili arama
10) Dosyadan okuma, dosyaya yazma
11) String ler
12) Çok-boyutlu dizinler
13) Yapılar
14) Tekrar
15) Final
16) Final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: C How to Program, 6/E, Paul Deitel Harvey M. Deitel, Prentice Hall, 2009


Diğer Kaynaklar: The C Programming Language, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Prentice Hall

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Laboratuar 12 % 25
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 28
Laboratuvar 14 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 79
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 139

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.