NMD4101 Critical Media AnalysisBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NMD4101 Eleştirel Medya Analizi Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SİNAN AŞÇI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrenciye medya kuruluşlarını, medya metinlerini ve bunların toplumsal bağlamlardaki yerlerini analitik ve eleştirel bir bakışla incelemelerini sağlayacak gerekli teorik perspektifi vermeyi amaçlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Eleştirel analiz becerileri geliştirerek, medya metnini sosyal bağlama göre anlayacak, eleştirecek ve değerlendirebilecek,
- Medya okur-yazarlığı becerisi kazanacak,
- Toplumsal gerçekliğin inşasında medyanın rolü üzerine eleştirel bir anlayış geliştirecek,
- İnsanların sıradan yaşamlarındaki anlam-yapma süreçlerinde medyanın önemini anlayacak,
- Medya farkındalığı geliştirebilecek,
- Eleştirel medya analizinde araştırma yöntemlerini anlayacak, tartışacak ve değerlendirecek,
- İnsanların çeşitli medya yoluyla dünyayı nasıl kavramsallaştırdıklarını anlayabilecek ve tartışacak,
- Medya metnini güç, ideoloji ve bilgi üçgeninde tartışabilecek,
- Analizlerinde egemen güçe karşı gelebilecek bir direnişin veya mücadelenin her zaman var olabileceğini anlayacak ve mücadelenin etkilerini tartışabileceklerdir.

Dersin İçeriği

Bu dersin teorik çerçevesi eleştirel teori ve toplumsal inşacılık temelinde şekillenecektir. Medyanın rolü güç kavramı ile irdelendikten sonra, medyanın gerçekliği ne derece toplumsal olarak inşa ettiği ve kurguladığı araştırılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş
2) Medya analizinde eleştirel olan nedir?
3) Marksizm I
4) Marksizm II
5) Diğer eleştirel teoriler
6) Yapısalcılık
7) Göstergebilim
8) Vize
9) Feminizm araştırmaları
10) Narrative, Genre, Autuer, Star Analysis
11) Psikoanaliz
12) Postmodernizm ve Postkolonyalizm
13) İletişim alanındaki tartışmalar ve çelişkiler
14) Final öncesi dönem değerlendirmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Stocchetti, Matteo and Kukkonen, Karin (2011) Critical Media Analysis: An Introduction for Media Professionals. Frankfurt: Peter Lang

Beck, Andrew, Bennett, Peter and Wall, Peter (2004) Communication Studies: The Essential Resource. London: Routledge

Stokes, Jane (2003) How to do Media and Cultural Studies. London: Sage.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 113

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.