ADV3633 Cases in Marketing CommunicationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV3633 Pazarlama İletişiminde Örnek Olaylar Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. HAKKI PINAR KILIÇ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. HAKKI PINAR KILIÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere dünyada gelişen pazarlama iletişimiyle tanıştırmak ve konunun önemini anlatmaktır.
Ayrıca iş planlarının, pazarlama planlarının ve reklam planlarının anlatılması olacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Değişik konularda hazırlanmış vakalarla öğrenciler eğitileceklerdir. Vakalar hem ulusal hem de uluslararası markalardan seçilicektir.
Böylece öğrenciler konuyu gerçek vakalardan öğreneceklerdir.

Dersin İçeriği

Bütünleşik pazarlama iletişiminin çeşitli araçlarıyla tanışmak ve bu araçların ne zaman, nasıl durumlarda kullanılacağı sunulacaktır. Bunu yaparken markaya en uygun iletişim strateji ve planlarının nasıl oluşturulacağı tartışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Pazarlama planı nasıl hazırlanır?
2) SWOT ve PEST nasıl kullanılır? e-Bay'den gelinlik alma vakası
3) Az ilginlik ne yoğun ilginlik ürünlerinde konumlama
4) Tani bir kavram: Talep zinciri Zara vakası
5) Tüketici öngürüleri
6) Tüketiciyi tanımada yeni bir yöntem: PULSE Zeytinyağı ihracı vakası
7) Pazarlamanın mali yönleri
8) Marka Migrosun kendi markaları
9) Etkili brief nasıl yazılır)
10) İş planı nasıl hazırlanır? Volvo
11) Are 4 P's of Marketing dead?
12) Reklam Planı nasıl hazırkanır? Starbucks
13) İletişim planı nasıl hazırlanır?
14) Konuların gözden geçirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Marketing Communications
Engagement, Strategies and Practice
Chris Fill
Prentice Hall/Financial Tmes
4th Edition

2 Management in Turkey: Cases and Challenges
Donald N. Thompson
Gazi Kitapevi, Ankara

3, The New Marketing Paradigm.
Integrated Marketing Communications
Don E. Schultz, Stanley I Tannenbaum, Robert F. Lauterborn
4. Best Practice Cases in Branding
Kevin Lane Keller
Pearson Prentice Hall
Diğer Kaynaklar: Adverting Age
Campaign
Marketing Türkiye
MediaCat

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 6 % 60
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 6 3 18
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 133

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.