FTV3951 Short Video WorkshopBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTV3951 Kısa Video Atölyesi Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ERKAN BÜKER
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. AYKUT ALP ERSOY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders kısa film çekmek için öğrencinin ihtiyaç duyacağı yaratıcı ve teknik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste gerek saha gerekse stüdyo prodüksiyonlarının işleyiş düzeni tanımlanır. Kısa film üretim sürecinin safhaları öğrencinin ders süresince üreteceği projeler üzeriden öğrenilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Kısa film üretme becerisi kazanır
2. Film üretim saffalarını öğrenir
3. Post prodüksiyon sürecine hakim olur
4. Kısa film yönetmenliği tekniğini kavrar
5. Kısa film projesini sunma ve geri bildirimleri yorumlayarak projeye uyarlama becerisini kazanır
6. Stüdyo ve saha prodüksiyonlarının işleyiş düzenine hakim olur

Dersin İçeriği

Bu derste kısa film çekmek için öğrencinin ihtiyaç duyacağı yaratıcı ve teknik beceriler geliştirilir. Gerek saha gerekse studyo prodüksiyonlarının işleyiş düzeni öğrenciye aktarılır. Öğrenci kısa film üretim sürecinin safhalarını ve o film çekme becerisini ders süresince üreteceği projeler üzeriden kazanır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kısa film çalışmalarına giriş
2) Stüdyo ve saha prodüksiyonları
3) Film üretim sürecinin departmanları
4) Film prodüksiyon departmanları, set düzeni ve iş paylaşımı
5) Saha ve stüdyo prodüksiyonlarında görüntü yönetimi, sanat yönetimi ve set ekiplerinin görevleri
6) Post prodüksiyon süreçleri. Telecine, online ve offline montaj, effect ve ses studyolarının ayrışan özellikleri ve işlevleri.
7) Kısa film yaratım süreci. Öğrenci projeleri üzerinde çalışma. Kısa film projesi tasarlama. Sinopsis hazırlanacak.
8) Öğrenci kısa film projeleri üzerinde çalışma. Önceki derste yapılan değerlendirmeleri dikkate alarak sinopsis üzerinde değişiklikler yapmak. Kısa film projesi için senaryo ve photoboard hazırlamak
9) Öğrenci projelerinin çekim öncesi sunumu Çekim öncesi sunum hazırlamak
10) Öğrenci proje çekimleri üzerinde çalışma. Gerekli ek çekim uygulamaları için tartışma ve yönlendirme. Kısa film projesi çekimi.
11) Öğrenci proje çekimleri üzerinde çalışma Gerekli olması muhtemel ek çekimlerin yapılması
12) Montaj Görüntülerin montaj programına aktarılması ve uygun planların seçilmesi
13) Öğrenci projelerinin kaba kurgu sunumları Projenin kaba kurgu sunuma hazır hale getirilmesi
14) Kısa film proje sunumları Kısa film projesini tamamlamak

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -
Diğer Kaynaklar: 1. Producing and directing the short film and video. Peter W. Rea, David K. Irving 2009.
2. The art of the short fiction film. A shot by shot study of nine modern classics. Richard Raskin 2002.
3. In Short: A guide to short film making in the digital age. Eileen Elsey, Andrew Kelly 2002.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 20
Arazi Çalışması 4 % 0
Ödev 7 % 30
Sunum 3 % 30
Projeler 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 80
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 20
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 7 1 7
Arazi Çalışması 2 3 6
Sunum / Seminer 3 7 21
Proje 1 10 10
Ödevler 7 5 35
Toplam İş Yükü 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.