POV3333 Icons and SymbolsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POV3333 İkonlar ve Semboller Güz 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. DENİZ EYÜCE ŞANSAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere görsel kültür içerisindeki sembol ve ikonların mantığını, işleme şekillerini ve mantığını tanıtmayı hedeflemektedir. Görüntü ve metin arasında ortada olan farklılıkların tanıtılması, özellikle fotoğrafta aynı zamanda edebiyat, film ve resimde sanatçıların bu probleme yaklaşımlarının tartışılmasına zemin oluşturacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Kültür içerisinde ikon ve sembollerin matığını ve işlevlerini tanır.
2. Edebiyat, sanat, resim ve özellikle fotoğrata ikon ve sembollere sanatsal yaklaşımı tartışır.
3. Farklı yaklaşımlara dayalı olarak sanatsal üretimleri analiz eder.
4. İkon ve sembollerle ilgili olaralk fotoğrafik deneyler yürütür.
5. Kendi görüntülerinde ve metinlerinde ikon ve sembollerin kültürel etkisini değerlendirir.
6. İkon ve sembollere üzerine inşa edilecek teorik bir çerçeve yapılandırır.

Dersin İçeriği

Bu derste, öğrenciler teorik metinleri tartşır ve sanat eserlerini analiz ederek, aynı zamanda sembol ve ikonlarla ilgili olan bazı fotoğrafik deneyler yapar. Her dersin sonunda bu fotoğrafik deneyleri tartışan öğrenciler bu sayede kendi imgeleri ve metinler arasındaki açık farklılıkların kültürel etkileri üzerinde derin bir anlayış geliştirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş
2) Simgesel iletişim: Barker: Human Communication Processes King: On the Possibility and Impossibility of a Universal Iconic Communication System Okumalar haftalık olarak verilir.
3) Roscoe: The Limits of Iconic Communication Okumalar haftalık olarak verilir.
4) McLaren: Some Pictorial Symbol Systems for Public Spaces ISOTYPES a.o. Okumalar haftalık olarak verilir.
5) Sergi gezisi Okumalar haftalık olarak verilir.
6) Mitchell: Picture Theory: Introduction & The Pictorial Turn Okumalar haftalık olarak verilir.
7) Meta resimler Okumalar haftalık olarak verilir.
8) Karşılatırmanın ötesinde: Resim, Yazı ve Yöntem Okumalar haftalık olarak verilir.
9) Ekphrasis ve öteki Okumalar haftalık olarak verilir.
10) Ut Pictura Poesis: Abstract Painting and Language Okumalar haftalık olarak verilir.
11) Film ve televizyon kuramı Okumalar haftalık olarak verilir.
12) Devam: Fotoğrafik Araştırma: Dört Vaka İncelemesi Okumalar haftalık olarak verilir.
13) Realizm, irrealizm ve ideoloji: After Nelson Goodman & Conclusion: Some Pictures of Representation Okumalar haftalık olarak verilir.
14) Sonuş ve Final sınavı için değerlendirme Okumalar haftalık olarak verilir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 116

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.