EEE4614 Wireless CommunicationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE4614 Kablosuz İletişim Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. SAEID KARAMZADEH
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. ALKAN SOYSAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencinin kablosuz ortamlarda haberleşmenin nasıl yapılabildiğini anlamasıdır. Kablosuz ortamların fiziksel özelliklerinden başlayarak bu özelliklere göre ne gibi önlemler alınabilir, bu özellikler nasıl değerlendirilebilir konuları incelenir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu ders sonunda öğrenci
I. Kablosuz haberleşme sistemlerini anlar ve tanımlar.
II. Kablosuz ortamda dalga yayılımı, sönümlenme, hücresel mimari ve trafik modelleme öğrenir.
III. 3. Nesil ve 4. Nesil teknolojileri ayırt eder.

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilere kablosuz haberleşmenin temellerini sunar. Ders, kablosuz haberleşme ortamının fiziksel özellikleriyle başlar. Daha sonra hücresel haberleşme yapısını anlatır. Ders dahilinde, çeşitlilik, ileri modülasyon teknikleri, 3G/4G/5G mobil şebekeler gibi modern teknolojilerden de bahsedilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Mobil Haberleşme
3) Yol Kaybı
4) Yol Kaybı ve Sönümlenme
5) Çok Yollu Yayılım
6) Trafik Analizi
7) Hücre Planlaması
8) Problem saati ve Ara Sınav
9) Çoklu Erişim
10) Modülasyon
11) Çeşitlilik
12) 3G Teknolojileri
13) 4G Teknolojileri
14) Ad Hoc Haberleşme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Introduction to Wireless and Mobile Systems / Edition 3
Dharma P. Agrawal and Qing-An Zeng
Diğer Kaynaklar: none

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sunum / Seminer 1 5
Proje 4 20
Ara Sınavlar 7 27
Final 8 47
Toplam İş Yükü 141

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı