BUS5110 Organizational BehaviourBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BUS5110 Örgütsel Davranış Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELA ÜNLER
Dersi Veren(ler): Dr. İBRAHİM AYHAN TON
Dr. Öğr. Üyesi GÜL SELİN ERBEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı,kurumsal aktörler, süreçler, teknoloji, kültür, yönetişim, güç ve siyaset gibi konu alanlarında gerçekleşen değişimlerin örgütler üzerindeki etkilerini incelemektedir.
Örgütsel teorisi 1970'lerden beri çok boyutlu bir karaktere bölünmüştür. Belirsizlikleri aşmak için, bu ders modern ve postmodern örgütlerin çeşitli bileşenleri incelemektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Örgütsel davranış ve insan algısı ile ilgili farklı kavramlar uygulamak.
II. Örgütsel davranış alanı incelenmesinde farklı bakış açılarını gözlemleme.
III. Farklı davranış biçimleri ve teknikleri arasındaki farklılığı gözlemleme
IV.Çalışanların motive edilmesi için, atılması gereken adımların belirlenmesi.
V. Liderlik ve karar alma süreci ile ilgili farklı kavramların analizini yapabilme.

Dersin İçeriği

Davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grup içi ve gruplar arası iletişim, birey, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü bu ders kapsamındaki başlıklardır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Örgütsel Davranış Konusuna Giriş
2) Tutumlar ve İş Tatmini
3) Kişilik ve Değerler
4) Algı ve Bireysel Karar Alma
5) Motivasyon Kavramları
6) Motivasyon: Kavramlardan Uygulamaya Geçiş
7) Ara Sınav
8) Grup Davranışı ve Çalışma Gruplarını Anlama
9) İletişim
10) Liderlik Temel Yaklaşımları ve Liderlikte Çağdaş Konular
11) Güç ve Politika
12) Çatışma ve Müzakere
13) Organizasyon Yapısı ve Temelleri
14) Örgüt Kültürü

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: •Stephen Robbins, Timothy Judge, OB, Pearson-Prentice Hall, 2011
Diğer Kaynaklar: •Stephen Robbins, Timothy Judge, OB, Pearson-Prentice Hall, 2011

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 13 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 81
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı