VCD3142 Point of Purchase DesignBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
VCD3142 Satış Noktası Tasarımı Bahar 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İPEK TORUN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MATİLDE WOL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Point of Purchase (POP) ya da Point of Sales (POS) satış ve marka bilinirliğini artırmak için bir maliyetin etkin olduğu bir yoldur.
Be dersin amacı çarpıcı ve yenilikçi tasarımlar için mağaza teşhiri oluşturmaktır. Öğrenciler, geniş bir yelpazede, biçimlerin, boyutların, stillerin ve müşteriyi satın almaya ikna etmek için kullanılan tüm görsel dilin üzerinde çalışırlar. Renkler, dokular, aydınlatma ve grafik sanatı, büyüleyici, etkileyici ve potansiyel alıcıların dikkatini yakalama yeteneğine sahip fonksiyonel sistemleri oluşturmakta kullanılır.
Tam renkli fotoğraflarla, Point of Purchase, perakende satış, iç mekan tasarımı, sergi, sergileme standı ve etkinlik tasarımı gerektiren her reklam kampanyası için zorunluluk teşkil etmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) BLT (Below the line) reklam tasarım ihtiyaçlarını belirlemek
2) Tasarımı ve mağaza teşhirini araştırmak
3) Biçimleri, boyutları, stilleri ve kullanılan tipografiyi belirlemek
4) Kavram-ürün-potansiyel alıcı arasındaki ilişkiyi analiz etmek
5) Markanın akılda kalıcılığı ve ürün özelliklerinin vurgulanmasını sağlamak
6) Farklı tasarım düzenlemeleri uygulamak
7) Üretim sürecini gerçekleştirmek

Dersin İçeriği

Tasarım ve mağaza teşhiri, üretim süreci ele alınır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtımı
2) POP tasarım prensipleri
3) Güncel POP tasarımları ile ilgili tartışma
4) Araştırma/Marka seçmek (her öğrenci için farklı bir marka)
5) İlk düzenleme sunuşu
6) Final düzenleme sunuşu/ BTL Kampanyası
7) Konu Tekrarı ve Süreç
8) Güncel POP tasarımları ile ilgili araştırma
9) Güncel POP tasarımları ile ilgili tartışma
10) Araştırma/Marka seçmek (tüm öğrenciler için aynı marka)
11) Konsept şeması sunuşu
12) POP malzemeleri üzerinde çalışma/düzenleme sunuşu 1
13) Düzenleme sunuşu 2
14) Konu tekrarı ve süreç

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Point of Purchase Design Annual 6 and 7 www.popai.com
Creativity- David E. Carter(Editor)-www.harpercollins.com
The One Show- www.oneclub.org
Archive- Ads and posters magazine-www.luezersarchive.com
Communications Arts- www.commarts.com
Mediacat
Kırmızı
Marketing Türkiye
Novum

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 15 % 20
Sunum 3 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 14 28
Ara Sınavlar 14 28
Final 14 28
Toplam İş Yükü 126

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.