COP3821 Kanguru Rehabilitasyon Sanal Gerçekliğin Tıpta KullanımıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP3821 Kanguru Rehabilitasyon Sanal Gerçekliğin Tıpta Kullanımı Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersin Amacı: Mevcut sanal gerçeklik uygulamalarını tanımak, Sanal gerçekliğin tıp alanında kullanım örneklerini tanımak, Sanal gerçekliğin kullanım ilkelerini öğrenmek, Sanal gerçeklik ilişkili bir proje hazırlamak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Piyasada hazır olarak bulunan sanal gerçeklik sistemlerinin öğrenilmesi
Oyunlaştırma ve ciddi oyun kavramlarının öğrenilmesi
Sanal gerçeklik ve oyunlaştırma ile ilgil güncel literatür bilgilerinin incelenmesi
Sanal gerçekliğin tıp alanında kullanım örneklerinin öğrenilmesi
Sanal gerçeklik ve sağlık ilişkili güncel projelerin irdelenmesi
Oluşturulacak ekiplerin sanal gerçeklik ve tıp alanında bir proje önerisi sunması

Dersin İçeriği

Öğrenciler mevcut teknoloji seviyesinde sanal gerçeklik sistemlerini tanıyacak, sanal gerçeklik sistemlerindeki güncel değişiklikleri takip edebilecek, sanal gerçekliğin tıp alanında kullanıldığı farklı projerleri inceleyecek, sanal gerçekliğin tıp alanında kullanım ilkeleri ve mekanizmalarını tanıyacak, oyunlaştırma ve ciddi oyun hakkında güncel bilgi sahibi olacak, sanal gerçekliğin eğitim, tanı ve tedavide kullanım örneklerini öğrenecek, sanal gerçekik hakkında güncel liteatür bilgisini irdeleyecek ve sanal gerçeklik alanında bir proje önerisi sunacaklardır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma, Sanal Gerçekliğe Giriş ve Ders İşleyişinin Açıklanması
2) Sanal Gerçeklik Tarihçesi, Sanal Gerçeklik Tanımı, Sınıflandırılması, Mevcut Sanal Gerçeklik Uygulamaları
3) Sanal Gerçekliğin Kullanım İlkeleri , Nöroplastisite, Sanal gerçeklik endikasyon ve kontrendikasyonları
4) Sanal Gerçekliğin Serebral Palsi Rehabilitasyonunda Kullanım İlkeleri, Kullanım Örnekleri ve Literatür Taraması
5) Sanal Gerçekliğin İnme Rehabilitasyonunda Kullanım İlkeleri, Kullanım Örnekleri ve Literatür Taraması
6) Sanal Gerçekliğin Nörodejeneratif Hastalıkların Rehabilitasyonunda Kullanım İlkeleri, Kullanım Örnekleri ve Literatür Taraması
7) Sanal Gerçekliğin Psikiyatride Kullanım İlkeleri, Kullanım Örnekleri ve Literatür Taraması
8) Sanal Gerçeklik ile Kombine Edilen Haptik Sistemlerin Rehabilitasyonda Kullanım İlkeleri, Kullanım Örnekleri ve Literatür Taraması
9) Sanal gerçelik teknolojisinin tıp eğitiminde Kullanım İlkeleri, Kullanım Örnekleri ve Literatür Taraması (Fırat Kaçmaz AR/VR Development Lead at Medex Lab)
10) Oyun Geliştirme, Oyunlaştırma ve Ciddi Oyun Kavramları, Mevcut Oyunlaştırma Örnekleri ve İlkeleri (Faruk Adiloğlu - Kanguru Teknoloji - Game Designer)
11) Artırılmış Gerçekliğin Tıpta Kullanım İlkeleri, Kullanım Örnekleri ve Literatür Taraması (Yusuf Yeşil -Yeşil Science/CEO)
12) Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçekliğin Cerrahide Kullanım İlkeleri, Kullanım Örnekleri ve Literatür Taraması (Ali Ekrem Adıyaman - İstanbul Tıp Fakültesi/Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD, Mürsel Haspulat - İstanbul Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi ABD)
13) Ar-Ge Projelerine Genel Bakış, Destek Programlarının İncelenmesi ve Ekiplerin Geliştirdikleri Projeleri Sunması
14) Tartışma ve Genel Değerlendirme / Proje Önerilerinin Değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dietz V, Ward NS. Oxford Textbook of Neurorehabilitation: Oxford University Press; 2020
Virtual Reality for Physical and Motor Rehabilitation, Emily A. Keshner, Mindy F. Levin, Patrice L. (Tamar) Weiss, 2014
Diğer Kaynaklar: Laver KE, Lange B, George S, Deutsch JE, Saposnik G, Crotty M. Virtual reality for stroke rehabilitation. Cochrane Database Syst Rev. 2017;11:Cd008349. Baus O, Bouchard S. Moving from virtual reality exposure-based therapy to augmented reality exposure-based therapy: a review. Front Hum Neurosci. 2014;8:112.
Chen Y, Fanchiang HD, Howard A. Effectiveness of Virtual Reality in Children With Cerebral Palsy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Physical therapy. 2018;98(1):63-77.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.