COP3820 LifeOn Concept Sporcu SağlığıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP3820 LifeOn Concept Sporcu Sağlığı Güz
Bahar
1 2 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi PELİN PİŞİRİCİ
Dersin Amacı: Klinik vakaların pratik uygulamalarının tartışılması
Alanda kullanılan teknikleri öğrenmek
Multidisipliner çalışmalarda iletişim becerilerini geliştirmek
Fizyoterapinin geleceği hakkında fikir geliştirmek
Yeni nesil fizyoterapi ajanlarını tanımak ve kullanma bilgisine sahip olmak
Kariyer başlangıcında daha donanımlı olmak
Kariyer sürdürülebilirliği için inovatif davranışlar geliştirmek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Multidisipliner çalışma alanında interdisipliner yöntemleri benimsemek
Saha tecrübesi kazanmak
Danışan - Fizyoterapist ilişkisinde dinamik iletişim kazanmak

Dersin İçeriği

Öğrenciler ortopedi ve sportif rehabilitasyon alanlarında hem akademik hem de saha tecrübesi kazanacak. Özellikle multidisipliner çalışmanın interdisipliner prensiplerini öğrenecek. Sahaya adım attıklarında daha donanımlı ve özgüvenli bireyler haline gelecek. Danışan ile iletişim becerilerini geliştirerek fizyoterapi mesleğini ve danışan eğitimini ileri taşıyacak. Gelecek nesillere bilgi aktarımı ve pratik tecrübe paylaşımı konusunda vizyon edinecek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtılması ve Tanışma Ortopedik ve Spor Yaralanmalarında Klinik Fizyoterapi
2) Fiziksel Uygunluk Testleri Mobilite - Fleksibilite - Stabilite Testleri Dinamik ve Statik Postür Analizi Ayak Analizi ve Ayak Postür İncelemesi
3) Egzersiz Eğitimi Değerlendirme - Yorumlama ve Çözümleme - Egzersiz Üretimi Fonksiyonel Egzersiz Seçimleri
4) Egzersiz ve Ekipman Seçimi Giyilebilir Teknolojiler Egzersiz İçeriğine Göre Ayakkabı Seçimi Ayak ve Tabanlık ilişkisi
5) İyileşme Sürecinde Perküsif Terapi Perküsyonun Etki Fizyolojisi Perküsyon Cihazları ve Seçimi
6) Sporda Güncel Recovery ve Rejenerasyon Yöntemleri Antrenman Periyodizasyonunu Bilmek Gecikmiş kas ağrısı Aktif toparlanma Süreci Yönetimi
7) Fonksiyonel Hareket Analizi Fonksiyonel hareket analizi Alt ve Üst Ekstremite Dinamik Analizler Video Analizler Çözüm Üretme ve Egzersiz Reçetesi Oluşturma
8) Ara Sınav
9) Rehabilitasyonda Fizyoterapist - Diyetisyen Multidisipliner Prensipleri
10) Rehabilitasyonda Fizyoterapist - Psikolog Multidisipliner Prensipleri
11) Meslekler ve Fizyoterapi Ofis Çalışanları - Fizyoterapi Performans Sanatçıları - Fizyoterapi Fabrika Çalışanları - Fizyoterapi
12) Klinik ve Sahada Fizyoterapistin Akademik Rolü Cerrahi Sonrası Günlük Hayata Dönüş Kriterleri Yaralanma Sonrası Spora Dönüş Kriterleri Sedanter Bireylerin Spora Katılımı
13) Fizyoterapistin Kariyer Mühendisliği Fizyoterapist - Danışan İletişimi Karşılama, Kayıt Alma, Değerlendirme ve Tedavi Süreç Yönetimi Başvuru Süreci- Mülakat Süreci- Ekip Olma Ruhu- İnovasyon
14) Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ergün, N (2010) Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi. Alp Yayınları
Baltacı G., Yosmanoğlu H.B., Özer D.Ö. (2016) Diz yaralanmalarında rehabilitasyon. Hipokrat Kitapevi Baltacı G. Omuz yaralanmalarında rehabilitasyon (2015) Hipokrat Kitapevi
Diğer Kaynaklar: Ders Notları

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.