NTD4075 Weight Management and Alternative DietsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD4075 Ağırlık Yönetimi ve Alternatif Diyetler Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu dersin amacı diyet danışmanlığı verecek olan diyetisyen adaylarının ağırlık yönetimi ve karşılaşabilecekleri farklı diyetler hakkındaki bilgi düzeylerinin artırılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bireyin vücut ağırlığını değerlendirir.
Bu değerlendirmeye göre kişiye özel bir diyet programı hazırlar.
Danışanın hazırlanan diyeti uygulamasında karşılaşabileceği sorunları tanımlar ve önlem alır.
Farklı diyet içeriklerini karşılaştırır.
Alternatif diyetlerin sağlık açısından değerlendirmesini yapar.

Dersin İçeriği

Vücut ağırlığının değerlendirilme yöntemleri, enerji dengesi ve vücut ağırlığı arasındaki ilişkiler, ağırlık yönetiminde yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve davranış değişikliği arasındaki bağlantılar, alternatif diyetlerin tanımlanması ve sağlık-hastalık üzerine etkileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Vücut ağırlığını değerlendirme yöntemleri & Antropometrisi
2) Vücut ağırlığı ve Sağlık arasındaki ilişkiler
3) Vücut ağırlığının yönetiminde yeterli ve dengeli beslenme
4) Ağırlık yönetiminde fiziksel aktivite
5) Ağırlık yönetiminde davranış değişikliğinin sağlanması ve korunması
6) VAKA TARTIŞMASI
7) Akdeniz Diyeti
8) Akdeniz Diyeti
9) ARA SINAV
10) Atkins Diyeti (ve diğer protein içeriği yüksek diyetler)
11) Atkins Diyeti (ve diğer protein içeriği yüksek diyetler)
12) Ketojenik Diyetler (Düşük CHO, yüksek yağ içeren diyetler & detoks)
13) Ketojenik Diyetler (Düşük CHO, yüksek yağ içeren diyetler & detoks)
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Diyet El Kitabı - Hatiboğlu Yayınevi
Diğer Kaynaklar: Diyet El Kitabı - Hatiboğlu Yayınevi

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.