NTD4072 Nutrition Practices in PediatricsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD4072 Pediatride Beslenme Uygulamaları Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. BİLGE KOÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Çocukluk çağındaki beslenmenin önemini anlatmak ve bu çağdaki çocukların besin gereksinimlerinin değerlendirilmesi yetisine sahip olup gerekli hastalıklarda ve durumlarda vakaların gerekli beslenme planlarını hazırlayabilmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Çocukluk çağı döneminde yeterli ve dengeli beslenmedeki temel besin grupları öğrenilir.
2- Çocuklarda beslenme ve beslenmeyi etkileyen faktörler öğrenilir.
3- Yetersiz ve aşırı beslenme gibi hastalıkların olumsuz sonuçlarına nasıl çözüm getirileceği öğrenilir.
4- Vaka çözümlemeleri yapılır.

Dersin İçeriği

Çocukluk çağı döneminde yaş gruplarına ve hastalıklarına göre çocukların beslenmesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş - Beslenme Yetersizliği Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi
2) Gastroenteritler ve Beslenme Tedavisi
3) Karbonhidrat Emilim Bozuklukları ve Diyet Tedavisi
4) Protein Emilim Bozuklukları ve Diyet Tedavisi
5) Yağ Emilim Bozuklukları ve Diyet Tedavisi
6) Karbonhidrat Metabolizması Hastalıkları ve Diyet Tedavisi
7) Protein Metabolizması Hastalıkları ve Diyet Tedavisi
8) Ara Sınav
9) Yağ Metabolizması Hastalıkları ve Diyet Tedavisi
10) Tip 1 Diyabet
11) Enteral ve Parenteral Beslenme Tedavisi
12) Böbrek Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi
13) Protein-Enerji Malnütrasyonu (PEM) ve çocukluk çağı şişmanlığı vaka çözümleri
14) Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır / weekly distributed by the course lecturer
Diğer Kaynaklar: 1. Shaw, V. (2015). Clinical paediatric dietetics (4th edition.). John Wiley & Sons Limited.
2. Karaağaoğlu, N. & Özel, H. G. (2021). Pediatride tıbbi beslenme tedavisi (Birinci basım.). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.
3. Mahan, [edited by] L. Kathleen, & Raymond, J. L. (2017). Krause’s food and the nutrition care proces (14th edition.). Elsevier

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Derse Özgü Staj 14 8 112
Ödevler 1 12 12
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.