NTD4064 Food Drug InteractionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD4064 Besin İlaç Etkileşimi Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi YONCA SEVİM
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Besin ögesi -besin ögesi ve besin ögeleri ile ilaçlar arasındaki ilişkiyi,hastalık tedavisinde kullanılan ilaçlar ve kişiye özel beslenme kavramlarını öğretmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) İlaçları tanır ve metabolizmalarını öğrenir.
2) Besin-besin, ilaç-ilaçve besin ilaç etkileşimi arasındaki ilişkiyi öğrenir.
3) İlaç tedavisi alan kişilerde beslenme tedavilerinin ne şekilde uygulanması gerektiğini değerlendirerek uygulama becerilerini geliştirirler.

Dersin İçeriği

Farmakoloji ile ilgili temel kavramların anlatılması sonrasında çeşitli ilaç gruplarının beslenme üzerindeki etkileri ve besinlerle olan etkileşimleri işlenmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon
2) Temel Kavramlar
3) İlaç Metabolizması
4) KVH tedavisinde kullanılan ilaçlar ve besin etkileşimleri
5) Antineoplastikler ve besin etkileşimleri
6) Depresyon İlaçları ve Besin Etkileşimleri
7) Nörolojik Hastalıklar ve Besin İlaç Etkileşimleri
8) Ara Sınav
9) Antikoagülanlar ve Besin İlaç Etkileşimleri
10) Meyve Suları ve Besin İlaç Etkileşimleri
11) Antibiyotikler –Besin Etkileşimleri I
12) Antibiotics – Food Interactions II
13) Narenciyeler ve Besin İlaç Etkileşimleri + probiyotikler
14) Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır / Weekly distributed by the course lecturer.
Diğer Kaynaklar: 1- Boullata J.I., Armenti V. T. Handbook of Drug Nutrient Interactions, Humana Press, USA, 2010. 2- Dökmeci İsmet. Sağlık Yüksekokulları İçin Farmakoloji,İstanbulMedikal Yayıncılık,İstanbul Tıp Kitabevi,2007. 3- Mahan L.K., Escott-Stump S., Krause's Food, Nutrition and Diet Therapy, 10th Edition, W. B. Saunders Company, USA, 2000.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ödevler 1 13 13
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 157

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.