NTD3069 Geriatric NutritionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD3069 Yaşlılıkta Beslenme Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. GÖKÇEN GARİPOĞLU
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi FERHAN MANTAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Öğrencileri yaşlılıkta besin ögesi gereksinimi, beslenmenin önemi, beslenme durumunun değerlendirilmesi,yaşlılıkta beslenme programları ve politikalar hakkında bilgilendirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Risk grubu içerisinde yer alan yaşlıların beslenmesini etkileyen faktörleri açıklayabilecektir.
1.1. Yaşlılık döneminde meydana gelen fizyolojik değişiklikleri açıklar.
1.2. Yaşlılıkta besin öğesi gereksinimlerini hesaplar.
1.3. Yaşlı bir bireyin besin öğesi gereksinimlerini etkileyen faktörleri anlatır.
2. Yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve kronik hastalıkların önlenmesi, tedavisi ile ilişkili
beslenme bilgilerini ifade edebilecektir.
2.1. Yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yürütülen sağlık politikalarını sorgular.
2.2. Yaşlılıkta ortaya çıkan kronik hastalıkları tanımlar.
2.3. Yaşlılıkta ortaya çıkan kronik hastalıkların tıbbi beslenme tedavisini yönetir.
3. Yaşlılarda sağlıklı beslenmeyi sağlayabilecek plan ve programları uygulayabilecektir.
3.1. Yaşlılık dönemine özgü sağlıklı beslenme stratejileri geliştirir.
3.2. Yaşlılık dönemine özgü sağlıklı beslenme stratejilerini uygulama konusunda sağlık ekibi ile işbirliği yapar.
3.3. Yaşlılık dönemine özgü sağlıklı beslenme stratejileri ve politikalarını denetler.

Dersin İçeriği

Geriatri tanımı, kavramlar, Yaşlılıkta fizyolojik değişiklikler, Yaşlıların beslenmesinin özellikleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş - Yaşlanmanın demografisi ve yaşlanma ile vücutta oluşan değişiklikler
2) Yaşlı bireylerin beslenme durumunun değerlendirilmesi
3) Yaşlı bireylerde karbonhidrat, yağ ve sıvı gereksinimleri
4) Yaşlılıkta protein metabolizması ve gereksinimi
5) Yaşlı bireylerde vitamin metabolizması ve gereksinimleri
6) Yaşlı bireylerde mineral gereksinimleri
7) Yaşlılarda sağlıklı beslenmenin önündeki engeller
8) ARA SINAV
9) Yaşlanan bağırsak – Yaşlılık Anoreksisi
10) Yaşlı bireylerde beslenme desteği
11) Yaşlı bireylerde beslenme ile bilişsel fonksiyonların desteklenmesi
12) Yaşlanma ve beslenmenin endokrin yönleri
13) Ödev sunumu
14) Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır / Weekly distributed by the course lecturer
Diğer Kaynaklar: Wendt J, Considine C, Kogan M. Integrative Geriatric Nutrition: A Practitioner’s Guide to Dietary Approaches for Older Adults. (2021) Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81758-9

Geirsdóttir ÓG, Bell JJ. Interdisciplinary Nutritional Management and Care for Older Adults. (2021). Springer Nature. https://library.oapen.org/bitstream/20.500.12657/50702/1/978-3-030-63892-4.pdf

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ödevler 1 12 12
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.