SOC2007 Sociological PerspectivesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC2007 Sosyolojik Yaklaşımlar Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi KAYA AKYILDIZ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi KAYA AKYILDIZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: Bu ders farklı sosyolojik perspektiflerin analizidir. Bu bağlamda sosyal teorileri ve sosyal konuları nasıl anlattıkları değerlendirilecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler aşağıda sıralananları gerçekleştirmeye muktedir olacaklar:

1) Farklı sosyolojik teorileri analiz etmek.
2) Klasik sosyoloji kuramlarını eleştirel bir gözle değerlendirmek.
3) Sosyal eşitsizlik ve sınıf konusunda eleştirel değerlendirmede bulunabilmek .
4) Sosyal teoriler ile güncel olayları ilişkilendiribilmek.
5) Sosyal tabakalaşma ve eşitizlik konusunda araştırma tasarlamak.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrenciler klasik ve güncel sosyolojik kuramlar analiz edilecektir. Ana teorilerin yanısıra Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber’in yazıları değerlendirilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş: Sosyolojik Teori Nedir?
2) Giriş: Toplum ve ilüzyon Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
3) Paris’in Tanrıları: Saint Simon ve Comte Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
4) Yeraltı sosyolojisi: Karl Marx Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
5) En son beyefendi: Alexis de Tocqueville ve Nietzsche’s Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
6) Film ve tartışma Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
7) Konu tekrarı ve ara sınav
8) Protestan ahlakı ve kapitalizm Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
9) Dreyfus'un İmparatorluğu: Emile Durkheim Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
10) Görünmez dünyanın keşfi Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
11) Sosyal sistemin yaratılması Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
12) Erving Goffman ve sosyal liişkiler tiyatrosu Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
13) Erving Goffman ve sosyal liişkiler tiyatrosu Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
14) Ödev teslimi ve Sunumlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The discovery of society, Collins and Makowsky
http://www.mcgraw-hill.co.uk/html/0071267603.html
Sociological classics, edited by Kauzlarich
http://vig.pearsoned.co.uk/catalog/academic/product/0,1144,0131918060,00.html

And weekly readings

Diğer Kaynaklar: "."

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 1 10 10
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 126

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.