ACL4003 Postmodern LiteratureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL4003 Post Modern Edebiyat Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. GÖNÜL BAKAY
Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrenciler seçilen postmodern edebiyat örneklerini yakın okuma teknikleri kullanarak inceleyip bu edebi türün belli başlı özelliklerini tanımlayabilecekler. Amerika ve Avrupa'da postmodernizmin ve postmodern edebiyatın gelişimi ile ilgili derinlemesine bilgi edinecekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenciler

* çıkarım yapma, metinlerin yapısını çözümleme gibi farklı okuma stratejilerini kullanmayı

* değişik bakış açılarının kattığı değerin farkındalığıyla yapıcı eleştiri alıp vermeyi

* postmodernizme özgü terminolojiyi kullanmayı

* postmodernizmde sıklıkla işlenen temaları ve yazma tekniklerini

* incelenen yazarların ortak özelliklerini ve bu yazarları birlikte okumanın postmodern edebiyatın temel prensiplerini anlamada nasıl yardımcı olabileceğini

* postmodern edebiyatı diğer edebiyat türleri ile karşılaştırıp farklılıkları tespit etmeyi

öğrenecekler.

Dersin İçeriği

20. yüzyıl İngiliz ve Amerikan edebiyatından postmodern romanlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş -
2) The Floating Opera Okuma
3) The Floating Opera Okuma
4) The Floating Opera Okuma
5) Cat’s Cradle Okuma
6) Cat’s Cradle Okuma
7) Cat’s Cradle Okuma
8) Genel Tekrar Okuma
9) A History of the World in 10 ½ Chapters Okuma
10) A History of the World in 10 ½ Chapters Okuma
11) A History of the World in 10 ½ Chapters Okuma
12) A History of the World in 10 ½ Chapters Okuma
13) Infinite Jest Okuma
14) Infinite Jest Okuma
15) Final -
16) Final -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The Floating Opera by John Barth (1956)
Cat’s Cradle by Kurt Vonnegut (1969)
A History of the World in 10 ½ Chapters by Julian Barnes (1989)
Infinite Jest by David Foster Wallace (1996)
Diğer Kaynaklar: Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism by Frederick Jameson

The Postmodern Condition: A Report on Knowledge by Jean-Francois Lyotard

Postmodernism: A Very Short Introduction by Christopher Butler

A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction by Linda Hutcheon

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 2 30
Küçük Sınavlar 2 10 20
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 32 32
Toplam İş Yükü 144

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.