CEN3022 Foundation EngineeringBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CEN3022 Temel Mühendisliği Bahar 3 0 3 5

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HABİB CEM YENİDOĞAN
Dersin Amacı: -Zemin mekaniğinin prensiplerini kullanarak Geoteknik mühendisliği uygulamalarının yapılması
-Zemin araştırma ve zemin sınııflandırma yöntemlerinin tasarım amacı ile kullanılmasının anlaşılması
-Sığ ve derin temellerin analizinde kullanılan taşıma gücü kapasitesi ve oturma analizi için hesaplamalar yapılması
-İstinat duvarlarının tasarımı ve analizinin anlaşılması
-Doğal zeminler tabakalarının davranışlarına yönelik son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerin gözden geçirilmesi
-Kıyaslamalı vaka analizlerinin gözden geçirilmesi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Temel sistemi tipleri ve uygulamada inşa amaçlarının öğretilmesi.
-Temel tasarımının bir sistematik içerisinde tasarım ve analizinin öğretilmesi.
-Zemin tabakalarının zamana bağlı etkilerin dikkate alınarak farklı zemin koşulları altında davranışlarının anlaşılarak uygulamada kullanılabilecek çözümlerin tartışılması ve değerlendirilmesi.

Dersin İçeriği

Temel tasarımında kullanılacak zemin mekaniği ve diğer ilgili yöntemlerin uygulanması.
Saha ve zemin araştırma yöntemleri.
Yüzeysel ve derin temellerin taşıma gücü ve zemin oturmaları hesaplamaları. İstinat yapılarının tasarımı ve stabilite analizleri.
Derin Kazılar
Sığ ve derin temeller
Vaka analizleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Saha Keşfi ve Sınıflandırması
3) Yanal zemin basıncı
4) İstinat yapıları
5) İstinat yapıları
6) Yüzeysel Temeller
7) Yüzeysel Temeller
8) Yüzeysel Temeller
9) Ara sınav
10) Yüzeysel Temeller
11) Derin Temeller
12) Derin Temeller
13) Derin Temeller
14) Derin Temeller

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Das, B. M., & Sivakugan, N., PRINCIPLES OF FOUNDATION ENGINEERING, 9th Edition Edition, 2018, Cengage Learning.
MindTap uygulaması
Derin kazı ile ilgili makaleler
Diğer Kaynaklar: Das, B. M., & Sivakugan, N., PRINCIPLES OF FOUNDATION ENGINEERING, 9th Edition Edition, 2018, Cengage Learning.
MindTap uygulaması
Das, B. M., & Sivakugan, N. Fundamentals of Geotechnical Engineering, 5th Edition, 2015, Cengage Learning. (A copy is available at the reserved section in the library.Supplementary Resource)
Coduto, D.P., Kitch, W.A., Yeung, M.A. Foundation Design: Principles and Practices, 3rd Edition, 2016, Prentice Hall.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 113

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi. 5
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 5
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 1
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 3
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1