CEN3996 Summer Training IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CEN3996 Yaz Stajı II Bahar 0 0 0 3

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi MESUT NEGİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Pratik çalışmalar, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü pratik çalışma kurallarına uygun olarak yapılır. -Pratik çalışmanın fiili süresinde eksiklik bulunamaz. -Pratik çalışma defteri düzenli, temiz ve resimler teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurulur. -Tarih ve konular açık şekilde belirtilir. -Her sayfa işletmedeki sorumlu kişiler tarafından tasdik edilir. Staj defterinin tüm sayfalarında firma mühürü ve onaylayan kişinin imzası olmak zorundadır. -Pratik çalışma yapılacak atölye ya da işletmede en az bir İnşaat/Çevre Mühendisi çalışıyor olmalıdır. -Pratik çalışma için esaslarda gösterilen staj içeriklerine uyulması zorunludur. -Resmi tatillerde ve hafta sonunda yapılan stajların staj süresine katılabilmesi için, firmanın öğrencinin çalıştığını belgeleyen resmi yazı vermesi ve/veya staj sicil formunda açıklama yapması gerekmektedir.
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri gerçek hayat'daki sistemlere uygulanma imkanı vermektir. Ayrıca profesyonel mühendislerin temel görev ve sorumlulukları hakkında da bilgi sahibi olmalarıdır. Staj sonunda yapılan staj hakkında rapor yazmanın gerekliliğide ele alınacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Üniversite eğitimlerinde elde ettikleri akademik bilginin uygulamaya dönük yansımalarını değerlendirir
2. Gerçek çalışma ortamlarıyla tanışmak.
3. Edindiği bilgileri resmi bir rapor halinde sunar
4. Uygulamada karşılaştığı sorunları çözmek için tek başına ya da takım olarak seçenekler üretir
5. Staj yapılan kurum/şirkette birimler arasındaki ilişkileri tanımlar
6. İngilizceyi verimli bir biçimde kullanır.
7. Staj süresi boyunca üniversite eğitiminde verilmemiş yeni bilgi/beceri edinir.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilerin inşaat ile ilgili işyeri/firmada 4 haftalık bir eğitim dönemi geçirmeleri gereklidir. Öğreciler bu derste pratik deneyim kazanacaklar, teknolojik yenilikleri yakından görmenin yanında alanında uzman şirketlerle temasa geçme deneyimine sahip olacaklardır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mesleki Deneyim
2) Mesleki Deneyim
3) Mesleki Deneyim
4) Mesleki Deneyim
5) Mesleki Deneyim
6) Mesleki Deneyim
7) Mesleki Deneyim
8) Mesleki Deneyim
9) Mesleki Deneyim
10) Mesleki Deneyim
11) Mesleki Deneyim
12) Mesleki Deneyim
13) Mesleki Deneyim
14) Mesleki Deneyim

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -An experienced technician or engineer should supervise the student during internship. This is very important for safe operation.
Diğer Kaynaklar: -Internship is performed in the companies are deemed appropriate by the department.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Final 1 % 100
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Derse Özgü Staj 2 40 80
Toplam İş Yükü 80

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi. 4
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 5
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 5
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 4
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 4
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 5
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 5
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 5
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 5