NTD4062 Sports NutritionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD4062 Sporcu Beslenmesi Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YONCA SEVİM
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Profesyonel veya amatör sporcularda beslenme gereksinimlerini belirleyerek, performansı arttırıp, sakatlık ve hastalık risklerini önleyici egzersize özgü beslenme ve diyet yaklaşımlarını planlayabilmek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Sporcuların enerji ve makro besin gereksinimlerini öğrenir.
2-Fiziksel aktivite tiplerini ve enerji metabolizmalarını öğrenir, farklılıklarını karşılaştırır
3-Sporcuların mikro besin gereksinimlerini değerlendirir.
4-Sporcuların müsabaka öncesi, sırası, müsabaka ve antrenman sonrası beslenme özelliklerini değerlendirir.
5- Sıvı tüketiminin önemini öğrenir
6-Ergojenik yardımcıları tanımlar, ergojenik yardımcılar ile ilgili karşılaştırmalar yapar.
7-Sporcuların enerji metabolizması ölçme yöntemlerini ve vücut kompozisyonlarını değerlendirmeyi, kilo yönetiminin önemini öğrenir.
8-Özel durum (kadın, çocuk, vejeteryan) beslenmesindeki özellikleri öğrenir.

Dersin İçeriği

Amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenen tüm bireylerin beslenmelerini düzenlemek, beslenme desteği ürünleri konusunda bilgilendirmek, egzersiz fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olmak , sporcuların genel popülasyondan farklılaşan besin öğesi gereksinimlerinin tanımlanması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş - Enerji metabolizması ve spor dalları
2) Sporcu beslenmesinde Karbonhidratlar ve Karbonhidrat Yükleme Protokolleri
3) Sporcu Beslenmesinde Proteinler
4) Sporcu Beslenmesinde Yağlar
5) Sporcularda Vitamin ve Mineraller gibi Mikrobesin Öğeleri, Sporcularda Hidrasyonun Sağlanması
6) Müsabaka Öncesinde Sırasında ve Sonrasında Beslenme ilkeleri
7) Sporcularda Antropometrik Değerlendirme, Vücut Ağırlığı Kontrolü
8) Sporcularda Enerji Gereksinmesinin Belirlenmesi ve Pratik Uygulamaları
9) Ara Sınav
10) Özel durumlarda Sporcu Beslenmesi (Yeme bozuklukları, kadın sporcular vb)
11) Çocuk ve Adolesan Sporcularda Beslenme
12) Besinsel Ergojenik Destekler
13) Sporcularda Menü Planlama
14) Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır / Weekly distributed by the course lecturer
Diğer Kaynaklar: International Sports Nutrition Society, American Collage of Sports Medicine, WHO, International Olympic Committee, Australian Sports Commission
Egzersiz ve Spor Yapanlar İçin Beslenme (Prof. Dr. Gülgün Ersoy, Nobel Yayıncılık,2004);
Fiziksel Uygunluk (Fitnes) Spor ve Beslenme İle İlgili Temel Öğretiler (Prof. Dr. Gülgün Ersoy, Ata Ofset Matbaacılık, 2013);
Egzersiz Fizyolojisi (Editör: Emin Ergen, Nobel Yayıncılık, 2007);
Nancy Clark's Sports Nutrition Guidebook (Fifth edition)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ödevler 1 12 12
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.