BA4220 Entrepreneurship & Managing InnovationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4220 Girişimcilik & Yenilikçiliği Yönetmek Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELİF OKAN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. İPEK ALTINBAŞAK FARİNA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut Değil
Dersin Amacı: Bu kurs öğrencilere, insanların istediği bir ürünü yapma olasılıklarını/yenilikçi bir iş kurma adımlarını geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler şunları öğrenecek:
• Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci şunları yapabilecektir:
•Girişimciliğin çeşitli kavramsallaştırmalarını eleştirel olarak değerlendirmek ve girişimciliğin ideolojik doğasına ilişkin bir farkındalık göstermek.
• Kendi kişisel girişimci niteliklerini ve temel yetkinliklerini tanımlamak ve eleştirel olarak yansıtmak.
• Farklı bağlamlarda girişimci fikirleri yaratma, değerlendirme ve sunma sürecine etkin bir şekilde katılma becerisi sergilemek. Gruplarda Çalışmayı Öğrenme

Dersin İçeriği

This course provides necessary information related how to create a successful start-up through developing an innovative product /services and how to transform an existing company to be an innovative organisation
This module is designed to PROVIDE AN INSIGHT INTO THE CONTRADICTIONS AND PARADOXES OF ENTREPRENEURSHIP.
TO MAXIMISE THE POTENTIAL FOR STIMULATING STUDENTS’ ENTREPRENEURIAL MIND-SETS.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) I. Giriş, inceleme, beklentiler II. İnovasyon vs Buluş III. İnovasyonun seviyeleri ve boyutları IV. Inovasyon Stratejileri - Peter Drucker Yok
2) i. Yenilikçi kültürler ii. Global yenilikçi endeks iii. GII sıralaması ve eğilimleri iv. Airbnb vakası üzerine tartışma - İnovasyonun neden bir strateji olduğunu anlama ve inovasyona nasıl başlamalı?, Okuma
3) i. Eric Ries tarafından the Lean Startup ii. Vizyon, Misyon, Değerler, neden umursuyorlar? iii. Vakalar - Sezgi ve Snaptax ve IMVU - Vizyonları anlama, yol haritasının nasıl tasarlandığı, nasıl yapılandırıldığı iv. Asansör Konuşması v. Startuplar için Kanvas İş Modeli Ödev: Elevator Speech'i hayalinizdeki başlangıcı yazın ve detaylı BMC'yi çizin? veya “YemekSepeti” için Okuma
4) 2 rüya startupları için öğrenci sunumu ve sınıf tartışması “YemekSepeti” Vakası Üzerine Detaylı Tartışma Amazon'un Kanvas İş Modeli üzerine Tartışma Asansör konuşması yazın: hayalinizdeki startupı yazın ve Yemeksepeti için detaylı BMC'yi çizin.
5) i. Belirsizlik Altında Strateji ii. Tüketim Zincirleri iii. Fikir uygulanabilir bir çerçevede nasıl doğrulanır? iv. Ian McMillan’ın Discovery Driven Planning yaklaşımına giriş Oku: 1. Bölüm: The Lean Startup
6) Midterm ; on Case “ WeWork “ Yok
7) Quiz: Build-Measure-Learn geribildirim döngüsünü, pivotları ve inanç varsayımlarının yaprağını açıklayın. i. Kapsamı çerçevelemek ve ana finansalları oluşturmak ii. Tüketici Tüketim Zincirini proje için analiz etmek Okuma. Bölüm 2 The Lean Startup
8) Sınav; DDP'nin 6 disiplini i. Keşif Odaklı Planlama Disiplinleri ii. Japonya Meşe İşbirliği Davası Analizi Okuma: Harvard Business Press'ten Ian McMillan'ın Keşif Odaklı Planlamasını Çalışmaya Koymak
9) Üretimde Yalın Tarihi ii. Yalın Üretim İlkeleri, bu 9 ilkenin üretimde nasıl kullanıldığı Toyota İşbirliğinden Yalın İlkelere Örnekler Okuma: Bölüm3 Yalın Startup
10) Startuplar nasıl hızlandırılır? Startuplar nasıl büyür? İşletmelerde inovasyon kültürü nasıl oluşturulur? Yok
11) Stanford Graduate School IMVU örnek olay incelemesi üzerine tartışma i. Olgunlaşmış girişimlerin nasıl hızlandırılacağı, bu aşamalardaki riskler ii. Büyümeyi pompalamak için sermaye girişimlerinden teklifleri ne zaman ve nasıl çekmek Yok
12) DDP vakasındasınıf tartışması Sorunlu alanların zekice bir fikirle nasıl çerçeveleneceğini ve önemli bir yatırım gereksinimi olmadan nasıl yaklaşılacağını anlamak, ekibi oluşturmak Yok
13) Toparlama Herhangi bir yatırım meleğine gitmeden önce bağış olmalı Geleceğe dair bir hayaliniz ve haritanız olsa bile nasıl ikna edilir Yok
14) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. The ABCs of Entrepreneurship: Entrepreneurial Professors From the World's Top Business Schools on the Fundamentals All Business Professionals Should Know About Entrepreneurship Inside the Minds Staff, John Sibley Butler, Paul J. Magelli Sr.
3. The Spirit of Entrepreneurship: Exploring the Essence of Entrepreneurship Through Personal Stories, Nandram S.S., Samsom K.J.
4. Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research, H. Landstrom
5. Entrepreneurship In The United States: Future is Now , Paul D. Reynolds
6. Innovation And Entrepreneurship (Powertalk, Resumido), Peter Drucker
7. Entrepreneurship and Innovations in E-business: An Integrative Perspective, Fang Zhao
8. Innovation, Entrepreneurship and Culture: The Interaction Between Technology, Progress and Economic Growth Terrence E. Brown, Jan Ulijn
9. Sustainable Innovation and Entrepreneurship Rolf Wustenhagen, Jost Hamschmidt, Sanjay Sharma, Mark Starik
10. Innovating for Sustainability: Green Entrepreneurship in Personal Mobility (Routledge Studies in Innovation, Organization and Technology) Luca Berchicci
Diğer Kaynaklar: 1. The ABCs of Entrepreneurship: Entrepreneurial Professors From the World's Top Business Schools on the Fundamentals All Business Professionals Should Know About Entrepreneurship Inside the Minds Staff, John Sibley Butler, Paul J. Magelli Sr.
3. The Spirit of Entrepreneurship: Exploring the Essence of Entrepreneurship Through Personal Stories, Nandram S.S., Samsom K.J.
4. Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research, H. Landstrom
5. Entrepreneurship In The United States: Future is Now , Paul D. Reynolds
6. Innovation And Entrepreneurship (Powertalk, Resumido), Peter Drucker
7. Entrepreneurship and Innovations in E-business: An Integrative Perspective, Fang Zhao
8. Innovation, Entrepreneurship and Culture: The Interaction Between Technology, Progress and Economic Growth Terrence E. Brown, Jan Ulijn
9. Sustainable Innovation and Entrepreneurship Rolf Wustenhagen, Jost Hamschmidt, Sanjay Sharma, Mark Starik
10. Innovating for Sustainability: Green Entrepreneurship in Personal Mobility (Routledge Studies in Innovation, Organization and Technology) Luca Berchicci

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 15
Küçük Sınavlar 1 % 20
Projeler 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Proje 1 14 14
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.