COP3812 Fütüristler Derneği - Gelecek BilgisiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP3812 Fütüristler Derneği - Gelecek Bilgisi Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi EVİN KORKMAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: 1.Gelecek Bilgisinin Temelleri a. Bilimsel Disiplin Olarak Gelecek Bilgisib. Gelecek Bilgisinde Kullanılan Yöntemler - Araçlar – Senaryolarc. T-insan Becerileri – Yeni Meslekler d. Girişimcilik 2.Gelecekte Endüstri & Ekonomi a. Sayısal Para – Sayısal Ticaretb. Endüstri 4.0 – Nesnelerin İnterneti c. Yeni Hizmet Tasarımı 2.Gelecekte Endüstri & Ekonomi (devam 2) d. Gelecekte iş e. İş Planı, Ticarileşme 3.Gelecekte Bilim & Teknoloji a. Yapay Zeka & Robotlar b. 3 Boyutlu Yazıcılar ve Kitlesel Demokratikleşmec. Sanal Gerçeklik – Arttırılmış Gerçeklik (VR-AR) d. Bilim ve Teknoloji Politikası 3.Gelecekte Bilim & Teknoloji (devam 2) e. Gen Teknolojisi – Canlılarf. Sağlıklı Yaşam - Uzun Ömürg. Akıllı Evler - Akıllı Şehirler - Akıllı Her Yer h. Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi i. Yenilik 3.Gelecekte Bilim & Teknoloji (devam 3) j. Ulaşım – Lojistikk. Gelecekte Kaynaklar ve Enerji l. Stratejik Teknoloji Analizi 4.Gelecekte Yaşam a. Gelecekte Birey – Aile – Toplum Yapısı b. Teknoloji Değerlendirmesi 4.Gelecekte Yaşam (devam 2) b. Eğitimc. Sanat (Duyular & Algı Kanalları)d. Günlük Hayat: Refah kavramıe. Sporf. Eğlenceg. Sosyal İletişim Kanalları - Sanal Bireyler – Etkileri 5.Gelecekte Sağlık a. Arttırılmış İnsan - Güçlendirilmiş Beden b. Teknoloji Öngörüsü ve Tahmini 5.Gelecekte Sağlık (devam 2) c. Yeni Hastane Konseptid. Beslenmenin Geleceği 5.Gelecekte Sağlık (devam 3)e. Zihin ve Beynin Geleceği f. Yeni Ürün Geliştirme 6.Küresel Tehditler a. İklim Değişikliği – Çevresel Kirlenme ve Felaketlerb. Yeni Nesil Savaşlar – Siber Saldırılar- Güvenlikc. Mülteciler – 65 Milyon Küresel Misafirin Geleceği 7.Düşünsel Kavramlar a. Hukuk- Ahlak- Evrensel Değerler –Etikb. Din – İnanç - Mitosc. Psikolojid. Özgelecek Dersin değerlendirilmesi
Dersin Amacı: Gelecek Bilgisi Dersi gelecek ile ilgili sosyal bilimler ve teknoloji uzmanlarının çalışmaları sonucu ortaya çıkan öngörülerinden olumlu olanların farkındalığını metodolojik yaklaşımlarla öğretmeyi amaçlar. Söz konusu farkındalık, çoklu-disiplin ortamlarında (fizik, kimya, biyoloji, tıp, mühendislik, şehircilik, mimarlık, sosyoloji, siyasal bilimler, eğitim, etik vb.) geleceğin insanlık için bugünkünden daha iyi olması çabalarına yardımcı olur

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Geleceği anlamak, bugünden harekete geçmek için gerekli gücü uyandırır. Geleceğe hazır olmak ve ona insanlığın yararına olacak biçimde yol vermek kimi süreçleri tanımlamak ve tamamlamak ile mümkündür. Dersi tamamlayan öğrenciler geleceğin karmaşık yapısını temel Gelecek Bilgisi araçları, yöntemleri ve senaryo çalışmaları ile yalınlaştırabilineceği, geniş kitleler tarafından anlaşılmasının sağlanabileceği ve toplum, canlılar ve yeryüzü için doğru ve yararlı olanların benimsetilebileceği konusunda bilgi edinir ve bilinç kazanırlar

Dersin İçeriği

Gelecek Bilgisi Dersi bir Giriş Dersi niteliğinde olacak ve öğrencilere kavramsal düzeyde içerik verilecek, Gelecek Bilgisinin Temel Bileşenleri, Yöntemleri ve Senaryo Çalışmaları öğretilecek, dersin islenmesine katılımları ve katkıları sağlanacaktır. Ele alınacak her bir konu ayrı bir ders olma niteliği taşıdığı gibi o konuda uzmanlık kazandırma potansiyeli de barındırmaktadır. Anlatılacak kavramsal konular; Gelecekte Bilim/Teknoloji ve buna bağlı olarak Ekonomi, Endüstri 4.0, Sayısal Para, Nesnelerin Interneti, Yapay Zeka, Artırılmış/Sanal Gerçeklik, Gelecekte Sağlık, Tıp ve Yaşam, Gen Teknolojisi, Artırılmış Insan, Zihin ve Beynin Gelecegi, Küresel Tehditler, Hukuk, Ahlak, Evrensel Değerler ve Etik üzerinde beklenen Değişimi ele alacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtımı Gelecek Bilgisinin Temelleri
2) 2.Gelecekte Endüstri & Ekonomi 1
3) 2.Gelecekte Endüstri & Ekonomi (devam 2)
4) 3.Gelecekte Bilim & Teknoloji 1
5) 3.Gelecekte Bilim & Teknoloji (devam 2)
6) 3.Gelecekte Bilim & Teknoloji (devam 3)
7) 4.Gelecekte Yaşam
8) 4.Gelecekte Yaşam (devam 2)
9) 5. Gelecekte Sağlık 1
10) 5.Gelecekte Sağlık
11) Resmi Tatil Telafisi yapılacaktır.
12) Resmi Tatil Telafisi yapılacaktır.
13) Gelecekte Sağlık 3
14) Küresel Tehtidler
15) 7.Düşünsel Kavramlar
15) 19.05.2021 tarihli dersin telafisi Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Hines, A., Bishop, P.C. (2006). Thinking abaut the Future.USA: Hinesight Edition. Bishop. P.C., Hines, A. (2012). Teaching about the Future. USA: Palgrave MAcmillan. Mesko, B. (2017). The guide to the Future Medicine. USA: Webicina Kft. Susskind, R., Susskind, D. (2017). The Future of the professions. USA: Oxford University Press. Brnjolfsson, E., McAfee, A. (2016). The second mechine age. New York ve London: W. W. Norton & Campany. Tarhan, U. (2017). T-İnsan. İstanbul: Ceres Yayınları. Naam, R. (2016). Sınırsız kaynak. İstanbul: Nail Kitapevi. Gore, A. (2014). Gelecek.İstanbul: Mediacat.
Diğer Kaynaklar: Hines, A., Bishop, P.C. (2006). Thinking abaut the Future.USA: Hinesight Edition. Bishop. P.C., Hines, A. (2012). Teaching about the Future. USA: Palgrave MAcmillan. Mesko, B. (2017). The guide to the Future Medicine. USA: Webicina Kft. Susskind, R., Susskind, D. (2017). The Future of the professions. USA: Oxford University Press. Brnjolfsson, E., McAfee, A. (2016). The second mechine age. New York ve London: W. W. Norton & Campany. Tarhan, U. (2017). T-İnsan. İstanbul: Ceres Yayınları. Naam, R. (2016). Sınırsız kaynak. İstanbul: Nail Kitapevi. Gore, A. (2014). Gelecek.İstanbul: Mediacat.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 15
Ödev 1 % 25
Projeler 1 % 10
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Ödevler 1 40 40
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.