COP3812 Fütüristler Derneği - Gelecek BilgisiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP3812 Fütüristler Derneği - Gelecek Bilgisi Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi EVİN KORKMAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: 1.Gelecek Bilgisinin Temelleri a. Bilimsel Disiplin Olarak Gelecek Bilgisib. Gelecek Bilgisinde Kullanılan Yöntemler - Araçlar – Senaryolarc. T-insan Becerileri – Yeni Meslekler d. Girişimcilik 2.Gelecekte Endüstri & Ekonomi a. Sayısal Para – Sayısal Ticaretb. Endüstri 4.0 – Nesnelerin İnterneti c. Yeni Hizmet Tasarımı 2.Gelecekte Endüstri & Ekonomi (devam 2) d. Gelecekte iş e. İş Planı, Ticarileşme 3.Gelecekte Bilim & Teknoloji a. Yapay Zeka & Robotlar b. 3 Boyutlu Yazıcılar ve Kitlesel Demokratikleşmec. Sanal Gerçeklik – Arttırılmış Gerçeklik (VR-AR) d. Bilim ve Teknoloji Politikası 3.Gelecekte Bilim & Teknoloji (devam 2) e. Gen Teknolojisi – Canlılarf. Sağlıklı Yaşam - Uzun Ömürg. Akıllı Evler - Akıllı Şehirler - Akıllı Her Yer h. Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi i. Yenilik 3.Gelecekte Bilim & Teknoloji (devam 3) j. Ulaşım – Lojistikk. Gelecekte Kaynaklar ve Enerji l. Stratejik Teknoloji Analizi 4.Gelecekte Yaşam a. Gelecekte Birey – Aile – Toplum Yapısı b. Teknoloji Değerlendirmesi 4.Gelecekte Yaşam (devam 2) b. Eğitimc. Sanat (Duyular & Algı Kanalları)d. Günlük Hayat: Refah kavramıe. Sporf. Eğlenceg. Sosyal İletişim Kanalları - Sanal Bireyler – Etkileri 5.Gelecekte Sağlık a. Arttırılmış İnsan - Güçlendirilmiş Beden b. Teknoloji Öngörüsü ve Tahmini 5.Gelecekte Sağlık (devam 2) c. Yeni Hastane Konseptid. Beslenmenin Geleceği 5.Gelecekte Sağlık (devam 3)e. Zihin ve Beynin Geleceği f. Yeni Ürün Geliştirme 6.Küresel Tehditler a. İklim Değişikliği – Çevresel Kirlenme ve Felaketlerb. Yeni Nesil Savaşlar – Siber Saldırılar- Güvenlikc. Mülteciler – 65 Milyon Küresel Misafirin Geleceği 7.Düşünsel Kavramlar a. Hukuk- Ahlak- Evrensel Değerler –Etikb. Din – İnanç - Mitosc. Psikolojid. Özgelecek Dersin değerlendirilmesi
Dersin Amacı: Gelecek Bilgisi Dersi gelecek ile ilgili sosyal bilimler ve teknoloji uzmanlarının çalışmaları sonucu ortaya çıkan öngörülerinden olumlu olanların farkındalığını metodolojik yaklaşımlarla öğretmeyi amaçlar. Söz konusu farkındalık, çoklu-disiplin ortamlarında (fizik, kimya, biyoloji, tıp, mühendislik, şehircilik, mimarlık, sosyoloji, siyasal bilimler, eğitim, etik vb.) geleceğin insanlık için bugünkünden daha iyi olması çabalarına yardımcı olur

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Geleceği anlamak, bugünden harekete geçmek için gerekli gücü uyandırır. Geleceğe hazır olmak ve ona insanlığın yararına olacak biçimde yol vermek kimi süreçleri tanımlamak ve tamamlamak ile mümkündür. Dersi tamamlayan öğrenciler geleceğin karmaşık yapısını temel Gelecek Bilgisi araçları, yöntemleri ve senaryo çalışmaları ile yalınlaştırabilineceği, geniş kitleler tarafından anlaşılmasının sağlanabileceği ve toplum, canlılar ve yeryüzü için doğru ve yararlı olanların benimsetilebileceği konusunda bilgi edinir ve bilinç kazanırlar

Dersin İçeriği

Gelecek Bilgisi Dersi bir Giriş Dersi niteliğinde olacak ve öğrencilere kavramsal düzeyde içerik verilecek, Gelecek Bilgisinin Temel Bileşenleri, Yöntemleri ve Senaryo Çalışmaları öğretilecek, dersin islenmesine katılımları ve katkıları sağlanacaktır. Ele alınacak her bir konu ayrı bir ders olma niteliği taşıdığı gibi o konuda uzmanlık kazandırma potansiyeli de barındırmaktadır. Anlatılacak kavramsal konular; Gelecekte Bilim/Teknoloji ve buna bağlı olarak Ekonomi, Endüstri 4.0, Sayısal Para, Nesnelerin Interneti, Yapay Zeka, Artırılmış/Sanal Gerçeklik, Gelecekte Sağlık, Tıp ve Yaşam, Gen Teknolojisi, Artırılmış Insan, Zihin ve Beynin Gelecegi, Küresel Tehditler, Hukuk, Ahlak, Evrensel Değerler ve Etik üzerinde beklenen Değişimi ele alacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtımı Gelecek Bilgisinin Temelleri
2) 2.Gelecekte Endüstri & Ekonomi 1
3) 2.Gelecekte Endüstri & Ekonomi (devam 2)
4) 3.Gelecekte Bilim & Teknoloji 1
5) 3.Gelecekte Bilim & Teknoloji (devam 2)
6) 3.Gelecekte Bilim & Teknoloji (devam 3)
7) 4.Gelecekte Yaşam
8) 4.Gelecekte Yaşam (devam 2)
9) 5. Gelecekte Sağlık 1
10) 5.Gelecekte Sağlık
11) Resmi Tatil Telafisi yapılacaktır.
12) Resmi Tatil Telafisi yapılacaktır.
13) Gelecekte Sağlık 3
14) Küresel Tehtidler
15) 7.Düşünsel Kavramlar
15) 19.05.2021 tarihli dersin telafisi Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Hines, A., Bishop, P.C. (2006). Thinking abaut the Future.USA: Hinesight Edition. Bishop. P.C., Hines, A. (2012). Teaching about the Future. USA: Palgrave MAcmillan. Mesko, B. (2017). The guide to the Future Medicine. USA: Webicina Kft. Susskind, R., Susskind, D. (2017). The Future of the professions. USA: Oxford University Press. Brnjolfsson, E., McAfee, A. (2016). The second mechine age. New York ve London: W. W. Norton & Campany. Tarhan, U. (2017). T-İnsan. İstanbul: Ceres Yayınları. Naam, R. (2016). Sınırsız kaynak. İstanbul: Nail Kitapevi. Gore, A. (2014). Gelecek.İstanbul: Mediacat.
Diğer Kaynaklar: Hines, A., Bishop, P.C. (2006). Thinking abaut the Future.USA: Hinesight Edition. Bishop. P.C., Hines, A. (2012). Teaching about the Future. USA: Palgrave MAcmillan. Mesko, B. (2017). The guide to the Future Medicine. USA: Webicina Kft. Susskind, R., Susskind, D. (2017). The Future of the professions. USA: Oxford University Press. Brnjolfsson, E., McAfee, A. (2016). The second mechine age. New York ve London: W. W. Norton & Campany. Tarhan, U. (2017). T-İnsan. İstanbul: Ceres Yayınları. Naam, R. (2016). Sınırsız kaynak. İstanbul: Nail Kitapevi. Gore, A. (2014). Gelecek.İstanbul: Mediacat.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 15
Ödev 1 % 25
Projeler 1 % 10
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Ödevler 1 40 40
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.