FTV3914 Fx Make up on Tv and MoviesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTV3914 Sinema ve Televizyonda FX Makyaj Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. NİLAY ULUSOY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşina olmak Farklı medyalara ve sanat dallarına ilişkin temel bilgilere hâkim Sesli-hareketli görüntü mecralarında dünyada ve Türkiye’deki tarihsel birikime ve yeni gelişmelere hakim Dünyada ve Türkiye’deki sesli-hareketli görüntü diline ve estetiğine hâkim Kurmaca olan ve olmayan bir sesli hareketli görüntü ürününde kullanılabilecek bir anlatı oluşturabilen Çekime hazır bir senaryo yazabilen Mevcut bir senaryoyu photoboardlaştırıp, kamera, ışık ve diğer gerekli teçhizatı kullanarak çekimini gerçekleştirebilen Çekilmiş görüntüleri dijital ortama aktararak kurgulayabilen ve diğer post-prodüksiyon işlemlerini yapabilen Belgesel nitelikli bir sesli-hareketli görüntü ürününü ön hazırlık, çekim, kurgu ve post-prodüksiyon aşamalarıyla birlikte hazırlayabilen Televizyon ve radyo mecralarına özgü sesli-hareketli görüntü ürünlerini ön hazırlık, çekim, kurgu ve post-prodüksiyon aşamalarıyla birlikte hazırlayabilen Bir sesli-hareketli görüntü ürününü görsel-işitsel dili ve anlatısı açısından anlamlandırabilecek, eleştirel yaklaşabilecek ve bu yaklaşımlarını yazılı olarak ifade edebilecek kültürel ve kuramsal analitik donanıma sahip Etik ve toplumsal sorumluluk duygusuna sahip
Dersin Amacı: Televizyon sinema ve sahne sanatları güzelleştirici makyajın önemi ,güzelleştirici makyajın öneminden çok senaryodaki karekter makyajının oyuncunun yüzüne uygulıyabilmek ,bunun içinde temel makyajın önemi .Temel makyajın önemi tarihcesi ve estetik kavramı bilgi ve felsefelerini tamamlamak ,ışığın ve rengin makyaj üzerindeki etkİlerini kavramak .3 boyutlu makyajın yapım ve uygulanması ve hangi alanlarda kullanıldığı ve sinema, tv deki etkisi ve yeri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-)Sinema ve televizyon alanının tarihsel gelişimine teknik ve kuramsal açıdan hakimdir.
2-)Kendi üretimlerini ve alanındaki diğer çalışmaları farklı açılardan sorgulayarak eleştirel ve etik bir bakış açısıyla irdeleyebilir
3-)Alanıyla ilgili çalışmaları bilim, sanat ve teknolojinin gereklerine göre yorumlar.
4-)Alanın akademik ve mesleki tartışmalarını kavrayıp değerlendirebilecek genel bilgiye sahiptir.
5-)Alanı kapsamındaki görev tanımlarından en az birine ilişkin uluslararası standartlarda kavrayış ve uygulama yetisi kazanır.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği öğrenciye; ileri makyaj teknikleri ile ilgili Uygulama yöntemleri öğretilerek yeterlilikler kazandırmaktır. Sahne ve objektif makyajının çeşitleri, Yaşlandırma ve kamuflaj makyajları, Opera ve tiyatro makyajları, Sinema Tv makyajları uygulama yöntemleri teknikleri ile aktarılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sinema makyajı tanımı ve özellikleri
2) Sinema makyajının renk özellikleri
3) Sinema makyajı yaparken dikkat edilecek noktalar
4) Kullanılacak makyaj ürünlerinin seçimi ve özellikleri
5) Televizyon makyajı tanımı ve özellikleri
6) kullanılacak araç gereçlerin seçimi ve tanıma yöntemleri
7) Televizyon makyajı yaparken dikkat edilecek noktalar
8) Plastik Makyaj
9) Yaşlandırma makyajı
10) Sakal, Bıyık, peruk uygulamaları
11) takma diş, göz, tırnak, burun, kulak vb uygulamaları
12) Yara makyajı
13) Yanık makyajı
14) genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Special Makeup Effects for Stage and Screen: Making and Applying Prosthetics 2nd Edition

Todd Debreceni
Routledge; 2 edition (January 9, 2013)
Diğer Kaynaklar: Aytuğ, M. Sevtap (2011) "Profesyonel Makyaj, Karakter Yaratmak", Mitos Boyut Yayınları: İstanbul.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.