NMD3120 Medya ve ÇatışmaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NMD3120 Medya ve Çatışma Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TİRŞE ERBAYSAL FİLİBELİ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AYBERK CAN ERTUNA
Dersin Amacı: Dönem boyunca savaş ve çatışma bölgelerinden haber aktaran gazetecilerin yaşadığı zorluklar tarihten örneklerle birlikte incelenecektir. Çatışma ve çözüm süreçlerinde medyanın oynadığı rol değerlendirilecek, mesleki etik ve ahlaki meseleler üzerinde tartışılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin;

1. Savaş ve çatışma muhabirliğinin tarihsel süreci hakkında bilgi sahibi olması,
2. Eleştirel bir perspektiften medyada çatışma temsillerini değerlendirmesi,
3. Cepheden gelen farklı yazılı ve görsel materyaller hakkında bilgi sahibi olması,
4. Barış gazeteciliği, çatışmalara duyarlı gazetecilik gibi kavramlara hakim olması beklenmektedir.

Dersin İçeriği

"Gazetecilik alanındaki hiçbir şey savaş muhabiri olmaktan daha büyüleyici değildir." Bu söz Amerikalı gazeteci Walter Cronkite'a ait. Ancak Cronkite'ın sözlerine savaş muhabirliğinin oldukça zorlayıcı olduğunu da eklemek gerekir. Mesleğin zorlayıcılığı sadece psikolojik ve fiziksel risklerle sınırlı değil; siyasi, toplumsal, ekonomik ve hatta bazen teknolojik baskılar bile savaş muhabirliğini diğer gazetecilik dallarına göre daha da zorlu kılıyor. Dolayısıyla bu derste medyanın savaş ve barış dönemlerinde oynadığı toplumsal ve siyasi rol, çatışma bölgelerinde gazetecilik yapma ve mesleki etik gibi konular üzerinde durulacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş
2) Savaş, çatışma ve gazetecilik: Temel kavramların tanıtılması, silahlı çatışmaların geçirdiği dönüşümler üzerine tartışma
3) Kırım Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na: Teknolojinin (telgraf, fotoğraf ve sinema) savaş muhabirliğinde yarattığı dönüşüm üzerine tartışma, propaganda ve sansürün etkilerini analiz etme
4) Vietnam Savaşı ve Falkland Savaşı: TV gazeteciliğinin etkileri ve siyasi yankıları üzerine tartışma
5) 7/24 Habercilik ve Afganistan savaşı: Savaşların medya tarafından çerçevelenmesi ve takla attırılması hakkında analiz; CNN ve Al Jazeera karşılaştırması
6) Körfez Savaşı ve Irak Savaşları: Havuz haberciliğinin gazetecilik uygulamaları üzerine etkileri
7) Sınıf içi tartışma
8) Savaş gazeteciliğinde etik meseleler: Etik standartları belirlemedeki uluslararası çabalar
9) Barış gazeteciliği: Çatışmalara duyarlı gazetecilik ve barış gazeteciliği kavramlarının analiz edilmesi
10) İnternet çağında çatışma muhabirliği: Sosyal medyanın ve açık kaynak istihbaratın oynadığı rol üzerine analiz
11) Gazetecilerin güvenliği: Gazetecilerin çatışma bölgelerindeki görevlerine hazırlık süreci ve bölgedeki güvenliği
12) Konuk: Tecrübeli bir savaş muhabirinin deneyimlerinden öğrenme
13) Projelerin sunumu
14) Projelerin sunumu

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: - Cottle, S. (2006). Mediatized Conflict: Developments in Media and Conflict Studies, Berkshire: Open University Press.
- Entman, R (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Journal of Communication 43(4), 51-58.
- Galtung J., Fischer D. (2013) High Road, Low Road: Charting the Course for Peace Journalism. SpringerBriefs on Pioneers in Science and Practice, vol 5. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32481-9_8
- Hanitzsch, T. (2004). Journalists as Peacekeeping Force? Peace Journalism and mass communication theory. Journalism Studies, 5 (4), 483-495.
- McLaughlin, G. (2002). The War Correspondent, London: Pluto Press.
- Noris, P., Kern, M., Just, M. (2003). Framing Terrorism: The News Media, the Government and the Public, New York: Routledge.
- Thussu, D.K., Freeman, D. (2003). War and the Media (pp. 87-98). London: Sage Publications.
- Zeitoff, T. (2017). How Social Media Is Changing Conflict, Journal of Conflict Resolution. 61 (9). 1970-1991.
Diğer Kaynaklar: - Cottle, S. (2006). Mediatized Conflict: Developments in Media and Conflict Studies, Berkshire: Open University Press.
- Entman, R (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Journal of Communication 43(4), 51-58.
- Galtung J., Fischer D. (2013) High Road, Low Road: Charting the Course for Peace Journalism. SpringerBriefs on Pioneers in Science and Practice, vol 5. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32481-9_8
- Hanitzsch, T. (2004). Journalists as Peacekeeping Force? Peace Journalism and mass communication theory. Journalism Studies, 5 (4), 483-495.
- McLaughlin, G. (2002). The War Correspondent, London: Pluto Press.
- Noris, P., Kern, M., Just, M. (2003). Framing Terrorism: The News Media, the Government and the Public, New York: Routledge.
- Thussu, D.K., Freeman, D. (2003). War and the Media (pp. 87-98). London: Sage Publications.
- Zeitoff, T. (2017). How Social Media Is Changing Conflict, Journal of Conflict Resolution. 61 (9). 1970-1991.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 1 4 4
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.