BME4010 Healthcare Facility Guidelines and StandardsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME4010 Sağlık Tesisi Yönergeleri ve Standartları Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ALİ YEKTA ÜLGEN
Dersin Amacı: Sağlık Kuruluşlarında elektrik, topraklama, temiz hava, iklimlendirme, medikal gazlar v.s. gibi tesisatların ve Sterilizasyon Biriminin uluslararası standartlara uygun bir şekilde tasarımı ve denetlenmesi konularında bilgi sahibi olmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Hastane ve Sağlık Kuruluşları Tasarım ve İnşaatına yönelik kılavuz bilgiler ve minimum gereksinimler.

Dersin İçeriği

Hastane veSağlık Kuruluşları Tasarımında minimum gereksinimler, yönetmelik ve standartlar; Sterilizasyon, Medikal Gaz Dağıtım Sistemi, Elektrik Tesisatı ve Topraklama, Temiz Hava Sistemleri, Atık Yönetimi, Tehlikeli Maddeler ve Risk Yönetimi, Hasta Güvenliği.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sağlık Kuruluşlarında Tasarım Standart ve Yönetmelikleri (AIA),
2) Hastane Akreditasyonu ve JCI Standartları; QHA Trent Akreditasyon Standartları
3) Yoğun Bakım, Ameliyathane ve Röntgen Bölümü Tasarım Gereksinimleri
4) Medikal Gaz Merkezi Dağıtım Sistemi ve Testleri , Medikal-cerrahi vakum sistemleri, Vakum Pompa Sisteminin Tasarımı, Atık Anestezik Gazların Tahliyesi,
5) Temiz Oda Sistemleri ve Sınıflandırılması, Hastane Temiz Alanları, ISO 14644
6) Oda içi Partikül Sayımı ve Enfeksiyon, Canlı Mikroorganizmaların Aktif/Pasif Örneklenmesi, İzolasyon Odası Tasarım Gereksinimleri
7) Ara Sınav
8) Elektrik Tesisatı, Topraklama Sistemi, İzole Besleme ve Hat İzolasyon Monitörü, İletken Döşeme
9) Sterilizasyon teknikleri (Buhar, EtO, Formaldehit)
10) Sterilizasyon teknikleri (Ozon, Plazma, Gamma), Plazma and EtO Sterilizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
11) Sterilizasyon Bölümü Tasarımında Kılavuzlar, Sterilizasyonda Validasyon.
12) Sterilite ve Raf Ömrü, Bowie-Dick testi, Kimyasal Endikatörler, Biyolojik Endikatörler
13) Atık Yönetimi, Zehirli Malzemelerin Yönetimi, (OSHA), Ekranlama ve Radyasyondan Korunma, PET Ekranlama Gereksinimleri
14) Ara Sınav II

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders Notları; Power Point sunumlar.
Diğer Kaynaklar: Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, 6th Edition, Sterilization, Part 1: Sterilization in Health Care Facilities, AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation ), 2015 Edition; EN ISO 14644 Standards; EN ISO 7396; Guidelines for the Design and Construction of Health Care Facilities, American Institute of Architects and the Facility Guidelines Institute, 2014; NFPA 99 Standard For Healthcare Facilities, 2015 edition; ECRI Health Devices IPM.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 3 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 4 7 28
Ara Sınavlar 2 3 6
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.