BME3008 Therapeutic Medical DevicesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME3008 Tedavi Edici Tıbbi Cihazlar Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi BORA BÜYÜKSARAÇ
Dersin Amacı: Tedavi edici tıbbi cihazların çalışma prensiplerini, fonksiyonlarını ve ihtiyaç duyulma sebeplerini öğretmek,
Tanı koyma ile tedavi edici cihazlar arasındaki fonksiyon farklılıklarını tanımlamak,
Tedavi edici cihazların tasarım amaçlarını öğretmek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Tedavi edici tıbbi cihazların çalışma prensiplerini, fonksiyonlarını ve ihtiyaç duyulma sebeplerini öğrenir,
Tanı koyma ile tedavi edici cihazlar arasındaki fonksiyon farklılıklarını tanımlayabilir,
Tedavi edici cihazların tasarım amaçlarını tanımlayabilir.

Dersin İçeriği

Tedavi edici cihazlar ve çalışma prensipleri. Kalp pilleri, defibrilatörler, kalp-yardımcı cihazlar, hemodiyaliz, litotripsi (böbrek taşı kırma), suni solunum cihazları, ilaç infüzyon pompaları, elektrocerrahi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tedavi edici tıbbi cihazlara giriş
2) Kalp pilleri, kalp anatomisi, kalp bloğu
3) Asenkron kalp pili
4) Zamanlama devresi, çıkış devresi, çıkış kabloları ve elektrotlar
5) Senkron kalp pilleri
6) Kalp pili zamanlama döngüleri, tek kısımlı zamanlama, çift kısımlı zamanlama
7) Kalp pili kaynaklı taşikardi
8) Defibrilatörler, şarj/deşarj örnekleri
9) Kalp-yardımcı cihazlar, aort balon pompası
10) Hemodiyaliz
11) Litotripsi (Böbrek taşı kırma)
12) Suni solunum cihazları
13) İlaç infüzyon pompaları
14) Elektrocerrahi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: John G. Webster, Medical Instrumentation Application and Design, 4th Edition
Wiley, ISBN-13: 978-0471676003, ISBN-10: 0471676004
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 3 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Küçük Sınavlar 3 1 3
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 147

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.