COP4315 AdMongrel-Digital TV TrendsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4315 AdMongrel-Dijital TV Trendleri Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ERKAN BÜKER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ERKAN BÜKER
Opsiyonel Program Bileşenleri: -
Dersin Amacı: Medya ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin izleyici tercihleri üzerindeki etkisini ve içeriğin yeni nesil teknolojilere ve izleyici davranışlarına göre şekillenmesini incelemek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. yeni nesil medya teknolojilerini tanır.
2. izleyici davranışlarındaki trendleri öğrenir.
3. ülkemizdeki yeni nesil medya teknolojisi kullanan şirketler ve çalışma alanları hakkında bilgi edinir.
4. global pazardaki rekabet alanlarını anlar.
5. interaktif içerik yaratımını öğrenir.
6. interaktif TV reklamcılığını öğrenir.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, medya ve iletişim teknolojilerinin izleyici ve tüketici davranışları üzerindeki etkisi ve buna bağlı olarak değişen küresel rekabet, büyük oyuncuların ve yeni ortaya çıkan oyuncuların stratejileri incelenmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Medya ve iletişim teknolojilerine giriş
2) İzleyici davranışları ve trendler
3) Mobil ve büyük ekran mobil
4) Ev sinema sistemleri pazarının durumu
5) Teknoloji, içeriğin değişimini nasıl etkiliyor
6) Konuk konuşmacı: Etkileşimli içerik tasarımcısı
7) Etkileşimli ekleme teknolojisi: televizyonda ve akıllı televizyonlarda
8) TV konuk konuşmacı: Puhu TV
9) Pazarın görünümü medya ve Telco birleşmesi
10) Teknolojinin değişimi sinemaları ve büyük yapım şirketlerinin iş modellerini nasıl değiştirdi?
11) Ses teknolojilerinin etkisi
12) Konuk konuşmacı: Dolby
13) Konuk konuşmacı: Netflix yapımları
14) Konuk konuşmacı: Doğan Holding

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Carolyn Handler Miller, Digital Storytelling: A creator's guide to interactive entertainment 3rd. Edition
Diğer Kaynaklar: Jason Ohler, Digital Storytelling in the classroom: New media pathways to literacy, learning and creativity

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 3 3 9
Arazi Çalışması 3 5 15
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 3 12
Proje 5 5 25
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.