COP4216 Paybyme -Financial Technology-FintechBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4216 Paybyme -Finansal Teknoloji Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HAKKI ÖZTÜRK
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HAKKI ÖZTÜRK
Dersin Amacı: - Fintech pazarının tanıtılması.
- Ödeme Sistemlerine ilişkin temel bilgilerin edindirilmesi
- Finansal Kuruluşların temel işleyişlerinin aktarılması
- Fintech pazarına ilişkin vizyon ve misyon kavramları hakında bilgi verilmesi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Fintech 101
2) Finansal Teknolojinin Bugünü ve Geleceğini,
3) Finansal Teknolojilerde Ödeme Sistemlerini
4) Finansal Teknolojilerde Mobil Ödemelerin Yerini
5) Finansal Teknolojilerde Risk Yönetimini
6) Finansal Teknolojilerde Bilgi Güvenliğini
7) Ödeme Kuruluşları ve E-para Kuruluşlarını
8) Finansal Teknoloji Şirketlerinde Regülasyonu
9) Finansal Teknolojilerin Diğer Bilişim Sistemleri ile İlişkisi ve Uygulamaları
10) Finansal Teknoloji Hizmetlerinde Fırsatları Yönetme, Girişimcilik ve Yenilikleri
11) Finansal Teknoloji Şirketlerinde Muhasebe ve Vergilendirmeyi
12) Türkiye'nin Fintech Pazarındaki Yerini öğrenebileceklerdir.

Dersin İçeriği

- Fintech Pazarı
- Ödeme Sistemleri
- Finansal Kuruluşlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Fintech 101 Fintech nedir? Sağladığı çözümler nelerdir?
2) Finansal Teknolojinin Bugünü ve Geleceği Fintech finansal işlemler ile ilgili geleceği nasıl şekillendirecek?
3) Finansal Teknolojilerde Alternatif Ödeme Kanalları Bitcoin'den mobil ödemeye, temassız işlemlerden Vposa fintech ödeme kanallarına bakış
4) Finansal Teknolojilerde Mobil Ödemelerin Yeri Mobil ödemelerin fintech dünyasındaki yeri, dijital ürünlerde mobil ödemenin önemi. Dünyada mobil ödemelere ülke bazlı bakış
5) Finansal Teknolojilerde Risk Yönetimi Dolandırıcılık ve fraud vakaları, bunlarla mücadele yöntemleri, yasaların fintechlerde risk yönetimine bakışı
6) Finansal Teknolojilerde Bilgi Güvenliği Finansal teknolojide bilgi güvenliğinin önemi, hangi noktalara dikkat edildiği, veri gizliliği ve süreklilik
7) Ödeme Kuruluşları ve E-para Kuruluşları Türkiye'de ödeme kuruluşları ve e-para kuruluşlarının tanımı, sermaye yapıları, işlevleri ve fintech dünyasındaki yerleri
8) Finansal Teknoloji Şirketlerinde Regülasyon Fintech dünyasında yer alan şirketlerde yasal düzenlemeler nelerdir? Ne tür yaptırımlar vardır? Bu düzenlemelere uyum için neler yapılır?
9) Finansal Teknolojilerin Diğer Bilişim Sistemleri ile İlişkisi ve Uygulamalar Cep telefonları, beaconlar, yazar kasalar…vb sistemler ile fintech'lerin ilişkisi
10) Finansal Teknoloji Hizmetlerinde Fırsatları Yönetme, Girişimcilik ve Yenilik Sürekli gelişen fintech dünyasında yeni fırsatlar yaratma, yeni alternatifler sunma, beklentilere yeni çözümler üretme konularının örneklerle değerlendirilmesi
11) Finansal Teknoloji Şirketlerinde Muhasebe ve Vergilendirme Fintech'te işlem hacmi nedir? muhasebe akışı nasıl olur? Fonların korunması nasıl sağlanır? Vergilendirmeler nasıl yapılır?
12) Türkiye'nin Fintech Pazarındaki Yeri Türkiye global fintech pazarında nerede yer alıyor?
13) Melek Yatırımcılar Neden “Fintech” Girişimleri İle Yakından İlgileniyor? Fintech girişimlerinin popüler olmasının sebebi nedir? Yatırımcıların ilgilenmesinin altında neler yatıyor?
14) Paybyme CEO'su ile Söyleşi Paybyme CEO'su ile fintech üzerine söyleşi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 30 2 60
Ara Sınavlar 1 25 25
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü 152

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.