GEP0811 Readings in PhilosophyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0811 Felsefede Okumalar Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Our main aim in this course is to introduce you to different fields of philosophy. In this regard, we will survey the texts, from different periods in the history of philosophy, which exhibit contrasting styles of philosophical argument in various sub-fields of philosophy, but are linked by a common theme: valuefree/value-laden distinction (The theme can be configured according to the interests and background of the audience in each term). We will attempt to reveal and understand the role assigned to values in different fields and styles of philosophy: moral philosophy, political philosophy, science/biotechnology, analytical and continental philosophy.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Lectures will deliver basic course-specific knowledge, and provide a framework for further study. Tutorials will provide opportunities for you to test your own understanding of the material studies, and defend and debate different opinions. Guided reading will provide a structure within which, you can exercise and extend your abilities to make use of available learning resources.
We will deal with the issues of interpretation and comprehension with an aim of reading thematically related philosophical texts through the tools of critical thinking.

Dersin İçeriği

Formative essay (counts for 10% of your final mark).
Attendance (10% of your final mark)
One midterm exam on [30.10.2019] (counts for 30% of your final mark).
Summative essay at the end of the year (counts for 50% of your final mark).

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction
2) Who's to Say What's Right and Wrong? Sharvy. R. 2007. Who’s To Say What’s Right or Wrong? People Who Have Ph.D.’s in Philosophy, That’s Who. Journal of Libertartian Studies, 21 (3): 3-24.
3) Values: Objectivity and Subjectivity McConnell, Terrance C. “Objectivity and Moral Expertise,” Canadian Journal of Philosophy XIV (2) (June 1984), pp. 193-207.
4) Identifying Values in Politics I: Plato Plato. 2008. Crito, Oxford World’s Classics. Oxford: Oxford University Press.
5) Identifying Values in Politics II: Aristotle Sandel, M. 2010. Justice: What is the Right Thing to Do. Farrar, Straus and Giroux: New York. pp, 98-109
6) Value-neutral Politics I: Utilitarianism? J. Harris. 1975. Survival Lottery. Philosophy 50.
7) MIDTERM
8) Value-neutral Politics II: Machiavelli's Politics Free from Confusion Machiavelli. N. 1992. The Prince. Dover: Dover Publications.
9) Values, Duty and Suicide: Kant Langton R. 1992. Duty and Desolation. Philosophy 67: 481-505.
10) Ethical Perspectives on Biomedical Science: David E. Cooper Cooper. D. E. 2002. The Frankensteinian Nature of Biotechnology. Aldershot: Ashgate.
11) Identifying Values in Science: Social Phenomena Sartre Sartre. J. P. 2007. Existentialism is Humanism. London: Yale University Press
12) Identifying Values in Freedom I: Berlin's Value Free/ValueLaden Conceptions of Freedom Berlin. I. 2002. “Two Concepts of Liberty”, in Liberty ed. H. Hardy. Oxford: Oxford University Press.
13) Identifying Values in Freedom II: Heidegger's Existence and Freedom Heidegger. M. 1962. Being and Time. Trans. John Macquarrie and Edward Robinson. Oxford: Basil Blackwell.
14) Overview and Feedback

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: You do not need to buy any books for Readings in Philosophy, but you may need to print the reader (primary sources), which I will provide to you weekly via itslearning. Apart from these, as a first port of call on any particular topic, check out the online Stanford Encyclopaedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/). The Routledge Encyclopaedia of Philosophy is also particularly useful. It is available on-line.
Diğer Kaynaklar: You do not need to buy any books for Readings in Philosophy, but you may need to print the reader (primary sources), which I will provide to you weekly via itslearning. Apart from these, as a first port of call on any particular topic, check out the online Stanford Encyclopaedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/). The Routledge Encyclopaedia of Philosophy is also particularly useful. It is available on-line.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.