LAW3004 International Maritime Law and SustainabilityBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
LAW3004 Uluslararası Deniz Hukuku ve Sürdürülebilirlik Güz 0 2 1 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ERTAN DEMİRKAPI
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. İLKER KADRİ BAŞARAN
Prof. Dr. AYŞE NUHOĞLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Birleşmiş Milletler'in 2030 denizlerde sürdürülebilir kalkınma hedefini Uluslararsı Deniz Hukuku ve Kuresel Isınma konseptleri içerisinde anlamak ve analiz etmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) BM nin 2030 denizlerde sürdürülebilirlik hedeflerini anlar,
2) Uluslararası deniz ve çevre kurallarından haberdar olur,
3) Mavi ekonominin ne demek olduğunu anlar,
4) Kutup bölgelerinden, özellikle de Arktik'in ekonomik, politik ve hukuki yapısından haberdar olur,
5) Uluslararsı düzenleme yapabilecek kurum ve kuruluşları, bunların özellikleri ve yetkilerini anlar,
6) Küresel ısınma ve iklim değişikliği kavramlarını, bunların global etkilerini, ve hukuki yansımalarını anlar,
7) Enerji yatırımlarını, bunların gelecekte sürdürülebilir alternatiflerini ve finansman modellerini anlar,
8) ingilizce konuşma ve yazma yeteneğini geliştirir.

Dersin İçeriği

Özellikle küresel ısınma çerçevesinde sürdürülebilir kutup yönetimi başta olmak üzere, BM nin 2030 hedefleri doğrultusunda deniz alanlarının çoklu kullanımında (deniz taşımacılığı, petrol ve gaz arama/çıkarma faaliyetleri, balıkçılık vb.) bio-çeşitliliğin ve ekosistemin nasıl koruma altına alınabileceği, ülkelerin bu anlamda deniz alanlarındaki yetki ve hukuki sorumluluklarının neler olduğu, ülkeler haricinde hangi kurum ve kuruluşların bu süreci yönetmekte oldugu, ve son olarak bu alanda dünyadaki güncel gelişmelerin takibi dersin içeriğini oluşturur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) BM 2030 hedefleri çerçevesinde denizlerde sürdürülebilirlik düşüncesinin tanımı,
2) Küresel Isınma ve İklim Değişikliği terimlerinin karşılaştırmalı anlatımı,
3) Aktik Okyanusu ve değişim,
4) Kutup Bölgelerinin karşılaştırılması (Arktik ve Antartik),
5) Arktik'teki Mavi Ekonomi (taşıma, petrol ve gaz, balıkçılık, turizm vb.),
6) Arktik Okyanusu Yönetim Modeli (Dogu Akdeniz ile Kıyaslama),
7) Sürdürülebilir Taşımacılık ve Polar Code,
8) Arktik Okyanusunun sahibi kim? (Deniz yetki alanları, kıta sahanlığı talepleri ve uyuşmazlıklar),
9) Arktikteki enerji rezerveleri ve alternatif yenilenebilir enerji kaynakları,
10) Yeşil Finans kavramı ve sürdürülebilir yatırım,
11) Deniz seviyesinin yükselmesi ve hukuki sonuçları,
12) Plastik atık ve denizlerin korunması,
13) Açık denizler ve Bio-çesitlilik Konvensiyonu,
14) Çoklu Deniz Alanı Kullanımında Planlı Regülasyon Modeli.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notlarını kendim hazırlıyorum. Norvec Kutup Araştırmaları Enstitüsü ile Arktik araştırmaları yapıyor ve bolgeyi periyodik olarak ziyaret ediyorum. 2023 yılına kadar Norveçliler ile Svalbard adasında bilimsel arastirmalar yapacağım, tecrübelerimi öğrencilere aktaracağım.
I will prepare the class notes. I work closely with the Norwegian Polar Institute. I will continue working with them as I have an agreement to join their research activities in the Arctic (Svalbard) untill 2023. Therefore, I will be sharing my experience gained throught this international collobaration with the class.
Diğer Kaynaklar: Kendi makalelerim ile birlikte elimdeki sayısız kitap ve uluslararası bilimsel yayın.
My own articles. And the countless books and scientific articles I have in my personal library.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 5 65
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 95

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.