PRL3540 Expectation Management in PRBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
PRL3540 Halkla İlişkilerde Beklenti Yönetimi Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SELCAN YEŞİLYURT
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SELCAN YEŞİLYURT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Halkla ilişkiler/iletişim profesyonelinin bulunduğu pozisyonda temas ettiği tüm paydaşların beklentilerinin, ulaşılmak istenen hedef doğrultusunda optimum memnuniyet seviyesinde yönetilmesine destek olacak süreçlerin inelenmesi ve operasyonel yeteneklerin arttırılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Müşterinin hedefleri doğrultusunda, beklentisinin ideal seviyede tamamlanmasına yönelik geliştirilecek iletişim modellerini kavrayacak.
2- Danışmanlığını yapacağı Marka ve Medya arasındaki ilişkinin ideal verimi almasına yönelik modellerin geliştirilmesine dair bilgi sahibi olacak.
3- Marka ve ajans arasında yüksek beklentilerin bulunduğu iletişim süreçlerinin nasıl yönetilmesi gerektiğini öğrenecek.
4- Marka, ajans ve 3th Parth yönetiminde karşılıklı beklentilerin ideal ilişki zincirinde yönetilmesi gerektiğine dair bilgi edinecek.
5- Kurum içerisinde iletişim departmanlarının ve/veya görevli kişilerin "ne yaptığının" anlatılması konusunda deneyim sahibi olacak.
6- Akademik birikimini mesleki ve operasyonel ilişki yönetimine nasıl aktaracağını kavrayacak.

Dersin İçeriği

Bu ders markaların ve kurumların kurum içerisinde oluşturdukları birimler ve/veya ajanslardan aldıkları halkla ilişkiler hizmetlerine dair beklentilerin anlaşılması ve cevaplanmasına dair süreç yönetimini ve anlayış geliştirmeyi kapsamaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kurum ve markaların iletişim hizmetlerini aldıkları yapılar ve modelleri. İletişim uzmanının içinde olduğu beklenti zincirini tanıması
2) Kurum içi iletişim birimlerinin yapıları • Ekip yapıları, yönetim şeması içerisindeki yerleri. • Görev ve sorumlulukları, beklenti yarattıkları noktaların yönetimi
3) Ajans yapıları • Yapısal birimler, hizmet ve çalışma modelleri • Hizmet verdikleri kurumların beklentileri ve yönetimi
4) Ajans Yapıları • Müşterinin hedefini doğru belirlemek ve beklentisini yönetmek
5) Medya İlişkileri • Marka ve medya arasındaki beklentinin yönetimi. • Medyanın operasyonel iş yapış modeli, haber anlayışı vb.
6) Media relations management • Meeting the ideal expectation in media in line with the client's goals. • Managing the expectation of brand/company from the media
7) "3th parth" yönetimi • 3th parth kimdir, ne işe yarar ne zaman vardır veya yoktur! • Etkinliğin mükemmelliği mi beklentilerin karşılandığı anlar yaratmak mi?
8) Final Projesi konusunun dağıtılması
9) Kriz iletişiminde beklenti yönetimi
10) Kriz iletişiminde beklenti yönetimi
11) İletişim Uzmanının kendi paydaşlarını yönetmesi Operasyonel becerilerin geliştirilmesi İletişim Uzmanının kendi paydaşlarını yönetmesi Operasyonel becerilerin geliştirilmesi
12) İletişim Uzmanının kendi paydaşlarını yönetmesi Operasyonel becerilerin geliştirilmesi
13) İdeal beklenti zincirinin yönetilmesi
14) Grup Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Managing Expectations: Naomi Karten / The Art of Public Relations: CEOs from Edelman, Ruder Finn, Burson Marsteller & More on the Secrets to Landing New Clients, Developing Breakthrough ... and Your Firm to Clients (Inside the Minds) by Richard Edelman //
Diğer Kaynaklar: MSL Groupe ve Publicis One tarafından yayınlanan ve uygulanan modeller üzerinden değerlendirmeler/ Evaluations based on models implemented and published by MSL Groupe and Publicis One

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 20
Projeler 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 20
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 80
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 31
Sunum / Seminer 3 12
Proje 6 24
Final 1 4
Toplam İş Yükü 113

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.