ADV3622 Ad Design IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV3622 Reklam Tasarımı II Bahar
Güz
2 2 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere gerekli grafik tasarım programlarını (Adobe Photoshop ve Adobe lllustrator) kullanma becerisi ve eldeki özete göre tüm yaratıcı süreci planlama ve uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Kursun bir diğer amacı, yeni çağın medyasını kullanma becerisi, alternatif kanallar oluşturma ve gerekli uygulama teknikleriyle gelecek ve yeni çağın reklamcılarının yetiştirilmesidir. Öğrenciler ayrıca tasarım ilkelerini öğrenecek ve bu ilkelere göre reklam afişleri, OOH ve BTL materyalleri, grafik manipülasyonları tasarlamayı deneyecekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Tipografik iletişimi kavramını algılayabilecekler.
2) Grafik tasarım ve sayfa tasarımının çalışma aşamalarını tanımlayacaklar.
3) Grafik tasarım ve reklam tasarımı ürünleri arasındaki farkları tanıyacaklar.
4) Farklı sayfa tasarımı formatlarını tanıyacaklar.
5) Adobe InDesign tasarım yazılımını orta seviyenin üzerinde kullanabilecekler.
6) Adobe Photoshop tasarım yazılımını orta seviyenin üzerine kullanabilecekler.
7) Sektörel anlamda ekip çalışmasının önemini kavrayacaklar.

Dersin İçeriği

Öğrenciler, temel tasarım, görsel iletisim tasarımı ve reklam tasarımı prensipleri çerçevesinde klasik, çağdaş tasarımı üzerine özgün çalışmalar gerçekleştirmektedirler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Grafik tasarımda renk ve grafik tasarım ürünleri. Uygulama: Kurumsal görsel kimlik tasarımı ürünleri.
2) Tipografi ve tipografik iletişim. Uygulama: Kurumsal görsel kimlik tasarımı ürünleri.
3) Tipografi ve tipografik iletişim. Uygulama: Reklam tasarımı ürünleri. 1. Ödev için teslim zamanı.
4) Sayfa tasarımı elemanları ve sayfa tasarımı prensipleri. Uygulama: Farklı sayfa tasarımı formatlarında basılı reklam ürünleri.
5) Grafik tasarım prensipleri ve sayfa tasarımı prensipleri arasındaki ilişki. Görsel hiyerarşi. Uygulama: Farklı sayfa tasarımı formatlarında basılı reklam ürünleri.
6) Sayfa tasarımı ve ızgara sistemi. Uygulama: Basılı reklam ürünleri.
7) Sayfa tasarımı elemanları ve sayfa tasarımı prensipleri. Tasarımın diğer alanlarında ızgara sistemi. Izgara sisteminin sayfa tasarımına dönüşümü. Uygulama: Basılı reklam örnekleri. 2. Ödev için teslam zamanı.
8) Sayfa tasarımı elemanları ve tasarımın diğer alanlarında ızgara sistemi. Izgara sisteminin sayfa tasarımına dönüşümü. Uygulama: Basılı reklam örnekleri.
9) Basılı Reklam Örnekleri 3. Ödev icin teslim zamanı.
10) Alternatif mecralar: Açıkhava reklamcılığı
11) Alternatif mecra: Ortam reklamcılığı
12) Satış noktası ürün tasarımı.
13) Alternatif mecra: Reklamcılıkta on-line / off-line etkileşimli aygıtlar için görsel tasarım.
14) Proje süreci: Reklam kampayası tasarımı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Layout in Advertising, W.A.Dwiggins (Harper & Brothers-1948)
• How to Understand and Use Design and Layout, David Dabner (Pierce Spence-2006)
• Advertising Principles and Practice, Sandra E. Moriarty (Pearson Education-2009)

Diğer Kaynaklar: • Communication Arts Magazine
• Novum Magazine
• Archive Magazine
• SARIKAVAK, N. (2004). Kemal. Çağdaş Tipografinin Temelleri (Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
• AKSOY, A. (2007). Yeni Reklamcılık (2. Baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
• AMBROSE, G., & AONO-BILLSON, N. (2013). Grafik Tasarımda Dil ve Yaklaşım, çev: M. Taşcıoğlu, Literatür Yayınları, İstanbul.
• AITCHISON, J. (2006) Cutting Edge Advertising. Basın İlanı Böyle Yapılır! İstanbul. Okuyan Us Yayın.
• Matthew Healey. (2008) What Is Branding?:Design brand discovery, ideas, typeface, logotype.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 2 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ödevler 14 5 70
Ara Sınavlar 3 4 12
Final 2 4 8
Toplam İş Yükü 174

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4