ADV3622 Ad Design IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV3622 Reklam Tasarımı II Güz
Bahar
2 2 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere gerekli grafik tasarım programlarını (Adobe Photoshop ve Adobe lllustrator) kullanma becerisi ve eldeki özete göre tüm yaratıcı süreci planlama ve uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Kursun bir diğer amacı, yeni çağın medyasını kullanma becerisi, alternatif kanallar oluşturma ve gerekli uygulama teknikleriyle gelecek ve yeni çağın reklamcılarının yetiştirilmesidir. Öğrenciler ayrıca tasarım ilkelerini öğrenecek ve bu ilkelere göre reklam afişleri, OOH ve BTL materyalleri, grafik manipülasyonları tasarlamayı deneyecekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Tipografik iletişimi kavramını algılayabilecekler.
2) Grafik tasarım ve sayfa tasarımının çalışma aşamalarını tanımlayacaklar.
3) Grafik tasarım ve reklam tasarımı ürünleri arasındaki farkları tanıyacaklar.
4) Farklı sayfa tasarımı formatlarını tanıyacaklar.
5) Adobe InDesign tasarım yazılımını orta seviyenin üzerinde kullanabilecekler.
6) Adobe Photoshop tasarım yazılımını orta seviyenin üzerine kullanabilecekler.
7) Sektörel anlamda ekip çalışmasının önemini kavrayacaklar.

Dersin İçeriği

Öğrenciler, temel tasarım, görsel iletisim tasarımı ve reklam tasarımı prensipleri çerçevesinde klasik, çağdaş tasarımı üzerine özgün çalışmalar gerçekleştirmektedirler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Grafik tasarımda renk ve grafik tasarım ürünleri. Uygulama: Kurumsal görsel kimlik tasarımı ürünleri.
2) Tipografi ve tipografik iletişim. Uygulama: Kurumsal görsel kimlik tasarımı ürünleri.
3) Tipografi ve tipografik iletişim. Uygulama: Reklam tasarımı ürünleri. 1. Ödev için teslim zamanı.
4) Sayfa tasarımı elemanları ve sayfa tasarımı prensipleri. Uygulama: Farklı sayfa tasarımı formatlarında basılı reklam ürünleri.
5) Grafik tasarım prensipleri ve sayfa tasarımı prensipleri arasındaki ilişki. Görsel hiyerarşi. Uygulama: Farklı sayfa tasarımı formatlarında basılı reklam ürünleri.
6) Sayfa tasarımı ve ızgara sistemi. Uygulama: Basılı reklam ürünleri.
7) Sayfa tasarımı elemanları ve sayfa tasarımı prensipleri. Tasarımın diğer alanlarında ızgara sistemi. Izgara sisteminin sayfa tasarımına dönüşümü. Uygulama: Basılı reklam örnekleri. 2. Ödev için teslam zamanı.
8) Sayfa tasarımı elemanları ve tasarımın diğer alanlarında ızgara sistemi. Izgara sisteminin sayfa tasarımına dönüşümü. Uygulama: Basılı reklam örnekleri.
9) Basılı Reklam Örnekleri 3. Ödev icin teslim zamanı.
10) Alternatif mecralar: Açıkhava reklamcılığı
11) Alternatif mecra: Ortam reklamcılığı
12) Satış noktası ürün tasarımı.
13) Alternatif mecra: Reklamcılıkta on-line / off-line etkileşimli aygıtlar için görsel tasarım.
14) Proje süreci: Reklam kampayası tasarımı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Layout in Advertising, W.A.Dwiggins (Harper & Brothers-1948)
• How to Understand and Use Design and Layout, David Dabner (Pierce Spence-2006)
• Advertising Principles and Practice, Sandra E. Moriarty (Pearson Education-2009)

Diğer Kaynaklar: • Communication Arts Magazine
• Novum Magazine
• Archive Magazine
• SARIKAVAK, N. (2004). Kemal. Çağdaş Tipografinin Temelleri (Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
• AKSOY, A. (2007). Yeni Reklamcılık (2. Baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
• AMBROSE, G., & AONO-BILLSON, N. (2013). Grafik Tasarımda Dil ve Yaklaşım, çev: M. Taşcıoğlu, Literatür Yayınları, İstanbul.
• AITCHISON, J. (2006) Cutting Edge Advertising. Basın İlanı Böyle Yapılır! İstanbul. Okuyan Us Yayın.
• Matthew Healey. (2008) What Is Branding?:Design brand discovery, ideas, typeface, logotype.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 2 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ödevler 14 5 70
Ara Sınavlar 3 4 12
Final 2 4 8
Toplam İş Yükü 174

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.