GEP0515 New Religious MovementsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0515 Yeni Dini Akımlar Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. İSMAİL TAŞPINAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Modern dini haraketleri hakkında bilgi vermek ve ortayı çıkış süreçlerini incelemektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1) Modern dini hareketleri analiz etme ve tanıma
2) Dini hareketlerin geleneksel büyük dinler içerisindeki yerlerini tanımlayabilme.
3) Dünyada yaygınlaşan bu tür yeni dini hareketleri analiz edebilme bilgisine sahip olma.
4)Yeni Dini Hareketlerin ortaya çıkış ve gelişim süreçlerini anlayabilme
5) Yeni dini hareketlerin nasıl bir iç işleyişe sahip olduklarını kavrama
6)Yeni dini hareketlerin toplum içinde sebep oldukları bazı olumsuz sonuçları tanıma

Dersin İçeriği

Bu dersi tamamlayan öğrenciler, 20.yy'ın başından günümüze kadar uzanan bir zaman diliminde yeni dini hareketleri tanır. Bunu öğenirken yüzyıla ait farklı dini akımların diğer din ve kültürleri nasıl etkilediğini anlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yeni dini hareketlerin tanımı , konusu, kaynakları ve ortaya çıkışlarındaki sosyal, siyasi ve dini sebepler sebepler Course Notes
2) Hint ve Uzakdoğu'da Yeni Dini Hareketler ve genel özgüllükleri ile Hare Krishna hareketi Course Notes
3) Sai Baba hareketi Course Notes
4) Transandantal Meditasyon ve Bagwam Osho Hareketi Course Notes
5) Hıristiyan Kaynaklı Yeni Dini Hareketlerin Özellikleri ve Yehova Şahitleri Course Notes
6) Mormonlar Hareketi Course Notes
7) Moons Hareketi Course Notes
8) Scientology Hareketi Course Notes
9) Satanism Hareketi Course Notes
10) Evanjelist Hristiyanlık Hareketi Course Notes
11) İslam dünyasında ortaya çıkan yeni dini hareketlerin özellikleri ve Bâbîlik ve Bahâîlik hareketi Course Notes
12) Kadıyanilik hareketi Course Notes
13) İsmaîlîlik hareketi Course Notes
14) Türkiye'deki yeni dini hareketlerin genel özellikleri Course Notes

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. İsmail Taşpınar, Günümüzde Yeni Dini Hareketler, yayına hazırlanmakta olan ders kitabı ve notları. 1. John A. Saliba, Understanding New Religious Mouvements.
Diğer Kaynaklar: 1. Encyclopedia pf New Religious Mouvements, edit. Peter b. Clarke. 2. Michael York, Historical Dictionnary of New Age Movements. 3. New Religious Movements in the 21th Century, edit.: Philip C. Lucas, Thomas Robbins

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.