GEP0441 Korean IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0441 Korece I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Kore Alfabesi Hangıl’ı yazıp okumayı kavrama, başlangıç seviyesinde dilbilgisi kuralları bilmek ve çeşitli konular hakkında Korece temel cümleler kurabilmek ve konuşabilmek. Kore tarihine ilişkin giriş düzeyinde bilgiler, Kore kültürü, toplumu, felsefesi ve sanatı bilimi vb. ilişkin temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Öğrenilen Kore alfabesi 'Hangıl'ı yazıp okuyabilecek
2) Başlangıç seviyesindeki dilbigisi bilerek Korece temel cümleler kurabilecek
3) Günlük yaşamda kullanılan konuşmaları anlayıp konuşabilecek
4) Korece’yi, Kore halkını ve yaşantısını daha iyi anlayabilecek
5) Kore tarihi ve kültürü hakkında temel bilgileri edinecek

Dersin İçeriği

Bu derste dört dil becerisi ( okuma, yazma, konuşma ve dineleme) Korece ile ilgili temel bilgileri vererek öğrenciye kazandırılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kore alfabesi ve kurallar (Ünlü ve Ünsüzler)
2) Korece Genel Dilbilgisi
3) Tanışma ve kendini tanıtma, Kore tarihi.
4) Alıştırmalar, Kore Kültürü (Kore Yaşama Biçimi)
5) Dilbilgisi-Cümle son ekleri: Özne eki, Nesne eki, Saygı eki, Emir kipi, Kore Tarihi
6) İsim ve fiil çekimleri
7) İsim ve fiil çekimleri, Kore Kültür (Toplum, Kültür ve Sanat)
8) Sayılar- Gelecek zaman kipi, onay ifade eden son ek, olumsuzluk eki, geçmiş zaman kipi, zamanı belirtme, bağlacı
9) Sayılar- Gelecek zaman kipi, onay ifade eden son ek, olumsuzluk eki, geçmiş zaman kipi, zamanı belirtme, bağlacı, Kore Tarihi
10) Alıştırmalar, Kore Kültür (Kore Yaşama Biçimi)
11) Emir kipi, Alıştırmalar, Kore Tarihi
12) Tümceler, yön ve kipler, Kore Kültürü (Kore'nin Dünyadaki Yeri)
13) Yön gösterme eki, sebep belirten bağlaç, düzensiz fiili, alıştırmalar
14) Genel Tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Yonsei Korece 1- Yonsei Üniversitesi Korece Merkezi, Yonsei Üniversitesi yayınları, 2015, Seul, Kore (Korece)
Sejong Korece1- Ulusal Korece Öğretim Merkezi, Hau Yay, 2013, Seul, Kore (Korece)
Kore'yi Tanıyarak Korece Öğrenelim- S. Göksel Türközü ,Oh Eun Kyung, Lotus Yay, 2014, İstanbul, Türkiye (Türkçe)
Diğer Kaynaklar: Facts About Korea- Kore Kültür, Spor ve Turizm Yay, 2013, Seul, Kore (İnglizce)
(PDF dosyası)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.