BA2111 Business Case StudiesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA2111 İşletme Vaka Çalışmaları Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELİF OKAN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MARKUS CHRISTIAN SLEVOGT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Gerçek bir stratejik iş durumunu analiz etmek ve anlamak ve doğru sonuçları çıkarmak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. İşletme analitiği ile ilgili bir vakayı okumak için gereken becerileri gösterir,
2. Uzmanların ve deneyimli iş adamlarının tecrübelerini paylaşır,
3. Teorik öğrenimleri pratik ile bağdaştırır, öğrenilerin pratik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur,
4. Şirket gezileri sayesinde gerçek çalışma ortamında ki sorunları görür ve analiz edebilir,
5. İşletmenin paydaşları hakkında bilgi sahibi olur,

Dersin İçeriği

Stratejik Yönetim ve araçlarını gerçek iş vakalarındaki uygulamaları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Stratejik Yönetime Giriş Slaytları ve seçilen materyali okuyun
2) Dönemin Ana Vaka Çalışmasına Giriş Slaytları ve seçilen materyali okuyun
3) Strateji Tarihi ve Teorisi Slaytları ve seçilen materyali okuyun
4) Kurumsal Finansallar / Hissedar Değeri Slaytları ve seçilen materyali okuyun
5) Vizyon / Misyon & Kurumsal Strateji Slaytları ve seçilen materyali okuyun
6) Çevre Ekolojisi Slaytları ve seçilen materyali okuyun
7) Rekabetçi Pozisyon Slaytları ve seçilen materyali okuyun
8) Rekabetçi Konumlandırmaya İlişkin Sektör Vaka Çalışması Slaytları ve seçilen materyali okuyun
9) Kaynaklar ve Yetenekler Slaytları ve seçilen materyali okuyun
10) Rekabetçi Yeniden Konumlandırma ve Stratejik Seçenekler Slaytları ve seçilen materyali okuyun
11) Uygulama ve Stratejik Kontrol Slaytları ve seçilen materyali okuyun
12) Ana Vaka Çalışması Slaytları ve seçilen materyali okuyun
13) Ana Vaka Çalışması Slaytları ve seçilen materyali okuyun
14) Sınava Hazırlık Tekrarı Slaytları ve seçilen materyali okuyun

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lecturer's slides
Diğer Kaynaklar: Literature:
Stephen Cummings, Duncan Angwin: Strategy Builder, How to create and communicate more effective strategies, John Wiley and Sons, 2015.
Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel: Strategy Safari, The Free Press, New York, 1998.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 15
Sunum 1 % 15
Projeler 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Sunum / Seminer 1 2 2
Proje 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 146

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.