BDA5012 Büyük Veride Bulut HesaplamasıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BDA5012 Büyük Veride Bulut Hesaplaması Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SERKAN AYVAZ
Dersin Amacı: Bu dersin amacı Bulut Bilişimin temel kavramlarını ve nasıl Büyük Veri uygulamalarında kullanılabileceğini öğrenciye kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Güncel bulut teknolojilerinin anlar (Sanal Sunucular, SAAS,IAAS, Bulut Temelli Ağlar, Bulut Temelli Veri Tabanları)
2) Bulut Bilişim Sistemlerini nasıl kullanacaklarını ve üzerine ürün geliştireceklerini öğrenir
3) Bulut Bilişim Teknolojilerini kullanarak problemleri analiz etme ve çözümler üretme ve bu çözümleri Büyük Veri ile entegre etmenin yolunu öğrenir.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde Bulut Bilişim ve onunla ilişkili teknolojilerin (Sanal Sunucular, SAAS,IAAS, Bulut Temelli Ağlar, Bulut Temelli Veri Tabanları) öğrenilmesi ve kullanılması,
Bulut Bilişim çözümlerini tanımlama,büyük veri altyapıları ile bağlantısını kurma,
Bulut Bilişim çözümlerinin en iyi uygulamları ve büyük veri ile birleştirilmesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin yapısı, kaynaklar, Bulut bilişim uygulamaları ve farklı senaryolar
2) Sanal Sunucular ve Kode kütüphanesi, SDK ve IDE Araçları
3) Sunucu Obje Modelleri ve Depolama Sistemleri ve Veritabanları için temel kavramlar
4) Uyarı servisleri ve Kuyruk Servisleri
5) Bulut güvenliğini anlamak ve bunları uygulamak
6) Uygulama Geliştirme ve uygulama geliştirme en iyi deneyimleri
7) Dağıtık Ortamlar
8) Olay Temelli Ölçeklendirme
9) Yığın İş Yapılarını Yönetmek
10) Büyük Veri Dizayn Yapıları
11) Vaka Çalışması 1
12) Vaka Çalışması 2
13) Proje Sunumları
14) Proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders Notları, Referans Kaynaklar, Referans Kitaplar
Diğer Kaynaklar: Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture,Thomas Erl,Prentice Hall
Cloud Computing: Theory and Practice,Dan C. Marinescu,
The Great Cloud Migration: Your Roadmap to Cloud Computing, Big Data and Linked Data ,Michael C. Daconta

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı