GEP0133 20th Century MusicBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0133 20. Yüzyıl Müziği Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. CELAL ELDENİZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: To provide a general knowledge of Modern and Contemporary music produced in Europe, Russia, USA and Turkey as of the beginning of the 20th century till today, including brief explanations on the interaction between Contemporary Music and other more popular genres such as Blues, Jazz, Rock’n’Roll, Electronic Music etc.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
The students who have succeeded in this course are able to;
1) talk about the main composers of the 20th and 21st centuries and related thought currents.
2) recognize the works and sound imagery of these composers and discern their works upon hearing them
3) distinguish different periods by their sound imagery
4) explain the key paradigms of aesthetic philosophy as of 1900's till today
5) know the paradigms and how they influenced specific composers and thus the genesis of different music currents
6) understand and explain the development of western art music in Turkey, recognize main Turkish composers such as the Turkish Five on hearing their works.
7) use the adequate terminology to describe contemporary music

Dersin İçeriği

Modernism, Nationalism, Minimalism, Post-Minimalism, Neo-Romanticisim, The Great War, WWII, Vietnam War, Atonality, 12-tone Music, Serialism. "Entartete Musik", Post-Modernism, Jazz, Rock, Metal Music.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction. Music and Culture.
2) The Concept of Music according to Linguistics, Physics, Sociology and Aesthetics. Reading: “Why We Sing” from Music Instinct by P. Ball
3) Historical Background : Music in East & Music in Antiquity Medieval Age, Renaissance, Baroque Music, Classical and Romantic Periods of Music History Reading: Hand-Out by Celâl Eldeniz
4) Historical Background : Music in East & Music in Antiquity Medieval Age, Renaissance, Baroque Music, Classical and Romantic Periods of Music History Reading: Hand-Out by Celâl Eldeniz
5) Historical Background : Music in East & Music in Antiquity Medieval Age, Renaissance, Baroque Music, Classical and Romantic Periods of Music History Reading: Hand-Out by Celâl Eldeniz
6) PART II-PRE-WAR PERIOD Basic Music Theory-Physics of Sound Basic Music Theory-Musical Terms Readings: 1. Listener’s Guide (via E-mail) 2. Notes on Music Theory by Celâl Eldeniz
7) Introduction to Modern and Contemporary Periods of Music History Pre-War Period I Movements, Techniques, Composers: Post-Wagnerian: Mahler, Strauss Spanish Nationalism: Albeniz, De Falla, Granados South America: Villa-Lobos Italy: Puccini Other Parts of Europe: Janacek, Sibelius Readings: 1. Hand-Out by Celâl Eldeniz Pre-War Period II: Impressionism, French Avant-Gardes, Les Decadents, Les Six. Movements, Techniques, Composers: France: (Romanticism) Saint-Saëns, Fauré, (Impressionism) Debussy, Ravel, (neoclassicism) Satie, Les Six (Milhaud, Poulenc and others) Readings: Hand-Out by Celâl Eldeniz
8) Pre-War Period III: A Reaction to Avant-Garde: Tonal- Atonal, Second Viennese School, Twelve-Tone System Movements, Techniques, Composers: Second Viennese School/Expressionism: Schönberg, Berg, and Webern Neo-Classicism USSR: Rachmaninov, Scriabin, (neo-classicism) Stravinski, Prokofiev, (neoromanticism) Shostakovich
9) PART III-THE PERIOD BETWEEN THE WARS Between the Wars in America: Jazz Music & Visual Arts: Musical Theatre. Movements, Techniques, Composers: Jazz Influenced Music: Gershwin, Bernstein Midterm Exam (13.11.2019, (After covering topics in first half of the class )13.20 - 14.20, H 101) Submission of Midterm Projects Videos (Not a must, Optional): 1. Documentary : Blues America 2. Some of the Jazz Documentaries on-line 3. The Music that Made the Movies (3 Parts)
10) Around WWII: Neue Sachlichkeit, Gebrauchsmusik, Entartete Musik, Electronische Musik. British and American Contemporary Classical Music Movements, Techniques, Composers: British Music: (Socialism) Holst, Williams, (neo-romanticism) Britten Electronic Music: Varèse Microtonal Music: Charles Ives Utility Music: Hindemith, Weill, Copland
11) AFTER-WAR PERIOD Serialism, Musical Primitivism, Futurism, Neo-Romanticism, Eclecticism Movements, Techniques, Composers: Serialism & Total Serialism: Stockhausen, Boulez, Berio, Krenek Folklorism/Musical Primitivism: Bartok Futurism: Russolo Neo-Romanticism: Barber Polystilism/Eclecticism: Schnittke, Cowell, Messiaen
12) Indeterminism, Texturalism, Computer Music, Minimalism Movements, Techniques, Composers: Aleatoric Music/Indeterminism: John Cage, Xenakis Texturalism: Ligeti Computer Music: Max Mathews Minimalism: Philip Glass, Steve Reich, John Adams
13) New Simplicity, New Complexity, Musical Historicism, Rock Influenced Music, Rock Music and Pop Music New Simplicity: Reimann New Complexity: Osborne Musical Historicism: Benjamin Bagby Rock Influenced Music: Scott Johnson, John Zorn
14) Putting it all together. Revision and General Discussion. Screening : Documentary: The Sound and The Fury: A Century of Modern Music
15) MODERN AND CONTEMPORARY MUSIC IN TURKEY Modern and Contemporary Music in Turkey Make a Research. TBA Final Exam (Exam Date and place TBA) Submission of Self-Evaluation Papers Resources

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Class Notes and Hand-Outs
• Notes on Music Theory by Celâl Eldeniz
• Hand-outs on Music History by Celâl Eldeniz
Course Text Book:
• Copland, New Music (in the copy center)
Diğer Kaynaklar: Secondary Resources:
• Nicholas Cook, The Cambridge History of Twentieth-Century Music
• Nicholas Cook, Music: A Very Short Introduction, Oxford University Press (Çeviri: “Müziğin ABC’si”)
• Peter Wicke, From Mozart to Madonna: A Cultural History of Pop Music
• Burkholder, Grout, Palisca, A History of Western Music, 8th Edition
• Burkholder, Palisca, Norton Anthology of Western Music, 5th Edition
• Weiss, Taruskin, Music in the Western World: A History in Documents • Alex Ross, The Rest is Noise: Music in the 20th Century
• Frisch, Music in the 20th and 21st Centuries
• Ashby, The Future of Modernist Music

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.