SOC2001 UrbanizationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC2001 Kentleşme Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ULAŞ SUNATA ÖZDEMİR
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. ULAŞ SUNATA ÖZDEMİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere yaşadıkları şehri, teorik okumalar ve kent sosyolojisi alanındaki saha çalışmaları ile analiz etmeyi öğretmektir...

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Kent sosyolojisindeki ana teori ve teorisyenleri belirlemek.
2) Istanbul baglaminda teorilere dayanarak ornek vaka calismalarini göstermek.
3) Akademik okuma becerilerini geliştirmek.
4) Iki arastirma projesi uygulamak. (katilimci gözlem olamadan)
5) Iki arastirma projesi uygulamak. (katilimci gözlem ile)
6) Sosyolojik gözlem ve yaraticiklarini kentsel mekanlarin incelenmesine uygulamak.

Dersin İçeriği

Ders, kent sosyolojisindeki ana temalarini ve 20. Yüzyıldan bugüne gelen kent teorilerini incelemektedir. Teorik okumalarimiz dünyadaki metropollerin karsilastigi genel sorunlarla ilgilenirken, ampirik orneklerimiz sosyolog ve cografyacilarin cogunlukla Istanbul’a odaklanmis arastimalarina dayanacaktır. Ogrencilerden haftalik okumalara dayanarak sehirde dört bireysel gözlem egzersizi yapmalari beklenmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş dersi
2) Endustriyel Sehir
3) Sehri gozlemlemek
4) Ilk kent sosyologlari
5) Guncel Kent Teorisyenleri
6) Merkez ve Cevre/ Ozel ve Kamusal alanlar
7) Proje tartismaları
8) Konu tekrarı
9) Sekillenmis alanlar/ Sehirde cinsiyet
10) Sehirde engelliler
11) Sehir ve kultur/ Kultur ekonomisi
12) Istanbul’da kent kulturu
13) Sehirde Azinliklar&Esitsizlikler: Farkliliklarin temsili
14) Sehir ve doğal cevresi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: A special course reader containing all the readings plus additional optional texts will be given weeklyDiğer Kaynaklar: Mumford: "What is a City?" (1938)
Engels: "The condition of the working class in England - selection" (1845)
De Certeau: “Walking in the city”(1984) & Scarboro on "Everyday life encounters in Istanbul" (2011)
Simmel: “The Metropolis and Mental Life” (1903)
Henri Lefebvre: “The right to the city” (1968)
Aysegul Baykana and Tali Hatukab: "Politics and culture in the making of public space: Taksim Square, 1 May 1977, Istanbul" (2010)
Tonkiss: "Embodied Spaces: Gender, Sexuality and the City" (2005) & Dağtaş: "Bodily transgression" (2009)
Gleeson: "Geographies of Disability" (1999)
Zukin: "Whose culture? Whose city?" (1995)
Ozgur: "Arabesk Music in Turkey in the 1990s and Changes in National Demography, Politics, and Identity" (2006)
Mills: "Boundaries of the nation in the space of the urban: landscape and social memory in Istanbul" (2006) & Ayata: "Migrants and Changing Urban Periphry" (2008)
Bezmez: "The politics of urban Waterfront Regeneration: The case of Haliç Istanbul" (2009)
Richard Sennett
Marshall Berman

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 15
Arazi Çalışması 1 % 15
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 1 20 20
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Rapor Teslimi 1 40 40
Toplam İş Yükü 140

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.