HEM3075 Tamamlayıcı Bakım YaklaşımlarıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
HEM3075 Tamamlayıcı Bakım Yaklaşımları Bahar 2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HAYAT YALIN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. İSMAİL TOYĞAR
Öğ.Gör. EMİNE ÖZDEMİR ASLAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Sağlıklı ve hasta bireylerde yaygın kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri hakkında genel bir bakış açısı ile kuramsal bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak, bu yöntemlerin yarar ve zararlarını değerlendirmek, bakım uygulamalarına nasıl entegre olabileciğini keşfetmelerini

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1 Tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulamalarını holistik yaklaşım çercevesinde önemini bilir.
2 Dünyada ve Türkiye’de yaygın kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedavi yaklaşımlarını sırayabilir.
3 Bilişsel-davranışsal terapiler, zihin-beden tıbbı, biyolojiye dayalı terapiler , enerji terapileri, manüplatif ve bedene dayalı sistemleri sınıflandırır.
4 Hemşirelik bakım uygulamalarında tamamlayıcı ve alternatif tedavi yaklaşımlarını etki mekanizmasını açıklar.
5 Seçilmiş tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerin yararları ve zararlarını bilir.

Dersin İçeriği

Dünya'da ve Türkiye'de tamamlayıcı ve alternatif( TAT)bakım yaklaşımları, tanımları, tarihsel gelişimi, bilişsel davranışsal terapiler( grup terapileri, bireysel terapiler, hipnoz, dans, gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri, meditasyon, yoga), dini yaklaşımlar, enerji yaklaşımları (reiki, biyoterapi, refloksoloji, biyoenerji, akupunktur) manüplatif yaklaşımlar (masaj, akupressur), alternatif tıbbi sistemler (Çin tıbbı, homeopati, şiroprakti, Ayurvedik tıp) biyolojik yaklaşımlar (vitaminler, multivitaminler, aromaterapi) ilaç bitki etkileşimlerini, hemşirelik bakım, araştırma ve uygulamalarında TAT yaklaşımlarını içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş
2) Dünya'da ve Türkiye'de Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yaklaşımlarına Genel Bakış, Tarihsel gelişim
3) Bilişsel Davranışsal Terapiler 1
4) Bilişsel Davranışsal Terapiler 2
5) Enerji Yaklaşımları 1
6) Enerji Yaklaşımları 2
7) Manüplatif Yaklaşımlar
8) Alternatif Tıbbi Sistemler 1
9) Alternatif Tıbbi Sistemler 2
10) Biyolojik Yaklaşımlar 1
11) Biyolojik Yaklaşımlar 2
12) İlaç-Bitki Etkileşimleri
13) Son Karar, TAT Yaklaşımları Kullanılmalı mı?
14) Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir.
Course notes will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: 1.Topuz, E.(2005) Kanserde alternatif ve tamamlayıcı tıp (bilimsel yaklaşım),İstanbul:İletişim yayınları2-Mıcozzi, M.(2011), Fundamentals of complementary and alternative medicine, United States: Saunders Elsevier

2.Mıcozzi, M.(2011), Fundamentals of complementary and alternative medicine, United Stated: Saunders Elsevier

3-Snyder, L. (Ed.) (2007), Complementary and alternative medicine, ethics, the patients and the phsician, United States:humanapress

4-Araz, A., Harlak, H., & Meşe, G. (2007). Sağlık davranışları ve alternatif tedavi kullanımı. TSK koruyucu hekimlik bülteni, 6(2).

5-Kav, S., Hanoğlu, Z., & Algıer, L. (2008). Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslararası hematoloji-onkoloji dergisi, 18(1).

6-Neldner, K. H. (2000). Complementary and alternative medicine. Dermatologıc clınıcs, 18(1).

7-Papas, S., & Perlman, A. (2002). Complementary and alternative medicine. Medical clinics of North America, 86(1).

8-Turan, N., Öztürk, A., & Kaya, N. (2010). Hemşirelikte yeni bir sorumluluk alanı: Tamamlayıcı terapi. Maltepe Üniversitesi hemşirelik bilim ve sanat dergisi, 3(1).

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sunum / Seminer 2 20 40
Ödevler 2 20 40
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.